Porovnání příspěvků pana Válka a pana Štampacha při vší úctě a nikoli nelásce k p. Štampachovi nevyznívá pro jeho osobu nejlépe. A to už jen z prostého srovnání podávané argumentace. P. Válek pro svá tvrzení totiž používá logické argumenty, které dále rozvádí a dokazuje. Již první Štampachova věta však o logice mnoho nesvědčí, druhá pak jakoby skrývala přesně opačný význam než ten, který jí dotyčný dal. A to proto, že některé další věty působí velice cynicky a vůči p. Válkovi až výhružně.

Například o tom, že jeho biskup jistě přihlédne k jeho názorům, které se netýkají víry a mravů (na čemž tedy doopravdy záleží), až ho bude pověřovat službou v církvi. Tato věta zní vůbec zvláštně z úst člověka, který nemá rád centralizovanou strukturu Římskokatolické církve, jak sám vyznává v rozhovoru, který odstartoval tuto diskusi. Najednou se mu však tato struktura hodí jako pohrůžka pro jiného. Není v tom trochu rozpor?

Myslím, že ano a že není jediný. A pro jistotu znovu podotýkám, že svá slova píši nikoliv bez lásky, ale naopak. Zdržuji se osobních útoků, hledám pravdu, ta však někdy bolí. Ale pojďme dál, k členství p. Štampacha v Římskokatolické církvi. Konkrétně k této věci by bylo nejlépe získat vyjádření příslušné církevní autority, aby se tato otázka alespoň z hlediska Římskokatolické církve ujasnila. Vím, že pojem katolicity je široký, což však zde vede k zamlžování některých věcí. Argumenty p. Válka jsou v tomto ohledu jasné, snadno pochopitelné opět na rozdíl od p. Štampacha, který neví, že jeho dílčí výhrady vůči římskokatolíkům jsou z hlediska jejich fundamentální teologie velmi podstatné.

Co se týká sporu o Katolickou teologickou fakultu (KTF), nemohu znát jeho pozadí, ale již dávno jsem si všimla, že média o něm informují poněkud jednostranně, což kdysi znamenalo pouze jediné. Stav věcí byl spíše opačný. Netroufám si odhadnout, jak tomu je nyní, ale pokud je mi známo, p. Štampach fakultu neopustil dobrovolně, tedy chtěl na ní učit dál. A tak z běhu života usuzuji, že málokdo chce pracovat někde, kde jsou špatní, nevzdělaní či jinak nekvalitní lidé. Potom spíš může zahořknout, že již nepatří mezi ně. Tím se však dále nechci zabývat, neboť mi chybí dostatek informací.

Závěrem snad jen přání, aby byla nalezena pravda a nechyběla láska.

Poznámka redakce: Toto je rubrika Areopag, kde se na způsob athénského Areopagu (viz Sk 17,19-22) volně, svobodně a slušně diskutuje na různá témata dotýkající se křesťanství. Redakce poskytuje prostor všem stranám a k příspěvkům se nijak nevyjadřuje. Články vyjadřují jen názor jejich autorů. Věříme, že i takto pomůžeme českému křesťanství.

Už jste se s někým pobavili na Diskuzích ChristNet.eu? Chat i seriozní debaty v jednom!