Píšeme nezávisle a otevřeně, jen díky vám.Podpořit Christnet

Svatodušní sekvence Veni Sancte Spiritus

Zlatá sekvence svatodušních svátků

Praktická víra / Martin Moštěk / 11. června 2000

Jeden z nejužívanějších svatodušních hymnů má své zvláštní místo v liturgii Hodu Božího svatodušního, kdy se slavnostně zpívá jako tzv. sekvence před čtením evangelia. Pro její krásu a poezii se jí dostalo označení Zlatá sekvence. Autor není jistý, různé prameny uvádějí francouzského krále Roberta II. Zbožného (970 - 1031), papeže Inocence III. (1161 - 1216) nebo caterburského arcibiskupa Stephana Langtona (zemřel 1228).

Přijď ó Duchu přesvatý,
rač paprsek bohatý
světla svého v nás vylít
Přijdi, Otče nebohých,
dárce darů přemnohých,
rač nám mysli osvítit.

Božský Utěšiteli,
něžný duší příteli
rač nás mile zotavit.
V práci libý pokoji,
smiřiteli v rozbroji
rač nás v pláči utišit.

Světlo duši blažící,
srdce v Tebe věřící
rač milostně naplnit.
Člověk bez Tvé pomoci
slábne a je bez moci,
vše mu může uškodit.

Skvrny z našich duší smaž
a vyprahlá srdce svlaž,
raněné rač vyhojit.
Srovnej co je zkřiveno,
zahřej co je studeno
a nedej nám zabloudit.

Rač nás v Tebe věřící,
vroucně Tebe prosící
dary sedmi podělit.
Uděl v ctnosti prospěchu,
V smrti dodej útěchu
A dej v radost věčnou vjít.
Latinský originál najdete například na adrese www.unidial.com~martinus hesaurusHymniVSS-2.htm

Zaujal Vás tento článek? Sdílejte ho a šiřte dál:


 

Související zprávy a články


Diskuze k článku

Christnet.eu chce umožnit svobodnou diskuzi, ale vyhrazuje si právo neukládat či mazat příspěvky v rozporu s pravidly diskusí: nadávky, osobní útoky na autora či ostatní komentátory, neucelenost logiky, příliš gramatických chyb, nedostatek konkrétních argumentů k tématu, obecné stížnosti na redakci, opakovaní stejných argumentů, falešné jméno nebo e-mailová adresu pro potvrzení komentáře, VÝKŘIK prostřednictvím velkých písmen, nepodložené argumenty a nepravdy, příliš dlouhé příspěvky, a obecně i příspěvky, které k diskuzi nepřidají nic nového.

Proč již není možné příspěvky do diskuzí pod články vkládat přímo?