Zveřejňujeme prohlášení, které nám bylo zasláno před několika minutami.

V případě kněze Františka Merty je nutno vyčkat na výsledky šetření orgánů činných v trestním řízení. Dotyčný však byl okamžitě až do vyšetření celého případu odvolán ze své služby ve farnosti. V případě, že se vznesená nařčení potvrdí, bude viník spravedlivě potrestán. Minimalizovat riziko zneužívání dětí je v zájmu církve samotné, jejíž povinností je rovněž nabídnout pomoc těm, kteří se stali obětí případného zneužití.

Obvinění vznesená proti osobě arcibiskupa Jana Graubnera studentem Václavem Novákem prověří příslušné státní orgány. Ty jistě také prověří, zda pan Václav Novák svým jednáním nenaplnil skutkovou podstatu trestného činu pomluvy či křivého obvinění.

Touto záležitostí se v nejbližší době budou zabývat také biskupové.