Toto je tisková zpráva, která byla zaslaná do redakce Magazínu ChristNet.eu. Magazín ChristNet.eu neovlivňuje obsah tiskových zpráv a nijak do nich nezasahuje, není jejich autorem a není za ně zodpovědný. Tiskové zprávy mohou obsahovat nepřesnosti nebo nepravdy.

Otevřený dopis arcibiskupovi olomouckému Msgr. Janu Graubnerovi

Otče arcibiskupe,

je tomu už 2-3 roky, co jste byl poprvé - a nejen mnou - informován o trestuhodném počínání duchovního P.Jana Slívy. Konkrétně se jedná o trestné činy, které mu byly soudem prokázány a o nichž jste byl opakovaně - a to jak osobně, tak dopisem s patřičnými doklady - uvědoměn. A sice o trestním činu sexuálního obtěžování chlapců v roce 1987 ve smyslu §217 odst.1; § 242 odst.1 a § 244 odst.1 trestního zákona, kterého se výše zmíněný duchovní dopustil ve svém tehdejším působišti v Prusinovicích a o trestném činu krádeže vkladní knížky dále jenVK/ v Rymicích u Holešova - v Holešově tehdy byl děkanem P.Merta - s částkou 34.704Kč a částkou 5.000Kč na hotovosti po mém zesnulém a v tamní farnosti velmi oblíbeném duchovním P.Pokludovi v roce 1997. V obou případech byl P.Slíva nezávislými soudy shledán vinným a byl mu uložen trest. A dokonce, podle vyjádření vašeho sekretáře P.Petra Gattnara, když jsme žádali o schůzku s Vámi, se Vám P.Slíva k výše zmíněné krádeži VK přiznal. Domnívám se, že na základě podkladů a přiznání P.Slívy, kterými jste disponoval, a které jsme Vám opakovaně předkládali a zasílali, jste mohl a měl učinit ve věci patřičné závěry. Já jsem byl pověřen vyřízením pozůstalosti po strýčkovi P.Pokludovi.Trestní oznámení jsem tehdy, když jsme výše zmíněnou VK nemohl najít, podal na neznámého pachatele, bylo to kvůli P.Slívou nahlášené ztrátě VK a kvůli vyřízení pozůstalosti P.Pokludy u notáře. Že z toho vzešel P.Slíva jako viník a "zloděj" za to já už nemohu. Proto nechápu Vaši výtku, že jsem se cituji: "obrátil dříve na policii než na Vás...". V životě by mě nenapadlo, že by toho byl schopen duchovní, kněz, spolubratr mého zesnulého strýčka P.Pokludy!!! V obou výše zmíněných případech jste byl žádán o nápravu věci, tj. poté, co jste nabyl nezvratné důkazy o vině P.Slívy - naprosto důvěryhodné a průkazné, např. rozsudky soudu či výpis z rejstříku trestů P.Slívy - aby jste Vy osobně či Vaším dopisem farnostem či alepsoň Vámi pověřeným člověkem jasně pojmenoval viníka a poškozené a v celé věci, tak jak se patří, sjednal nápravu. To jste do dnešního dne neučinil. P. Slíva je dnes stále ve výkonu kněžské služby ve Vilémově u Litovle. Proč jsme Vás žádali o tato opatření? Jak jistě víte a i z výše řečeného to vyplývá - v principu nejde ani tak o VK, kterou dodnes nemáme, ale o nápravu věci, o které jste podrobně a opakovaně informován. Víte o tom, co se dělo a dodnes děje, když stopy vyšetřování a prokázání viny vedly k P.Slívovi. O tom, jak díky P.Slívovi, který zfanatizoval své farníky a ač vinen házel vinu před farností na nás jako, že mu chceme ublížit, že jsme lháři či zloději. A také víte o tom, jak se ke mně, mé rodině a blízkým přátelům mého zesnulého strýčka P.Pokludy, farníci chovali a chovají. Jak se na hrobech výše zmíněných ulamovaly lampičky a nanášelo bláto, jak přímo na ně - ne před či za, ale na ně lidé plivají, jak si každý od nich v kostele odsedává, jak jedné z nich je doporučováno, aby zabila svého syna, neboť toho P.Slíva zcela neprávem obvinil jako jednoho z hlavních lidí mu a farnosti škodících, jak dvě paní z ýše jmenovaných užívaly prášky, aby to vše mohly vydržet, víte o myšlenkách na sebevraždu, jak je má rodina - neboť rodina mé manželky je právě z oné farnosti, je rozdělena P.Slívou a jak tím trpí a o mnoha dalších takových křížích jste byl námi opakovaně informován. A to vše od našich sester a bratří. Jistě budete se mnou souhlasit, že takovéto chování nelze označit jako křesťanské.Vy jste i přesto dodnes nesjednal námi požadovanou nápravu, která by mohla mnohé osvětlit a uzdravit tak četná, těžká a bolestná zranění. Vaše počínání se mi dnes jeví jako tiché přihlížení. / viz dopis z 23.8.2000/ Právě dnes byla v časopise Týden znovuotevřena kauza O.Merty. Domnívali jsme se až do této chvíle, že P.Merta jako děkan - nadřízený P.Slívy byl z Holešova přemístěn kvůli tomu, že v této věci nesjednal nápravu. A nyní se dovídáme, že tomu tak bylo kvůli podezření ze zneužívání chlapců. Článek v dnešním časopisu Týden nese název " Ticho arcibiskupa Graubnera" a já mám za to, že je výstižný. V Prusinovicích čekají zneužití chlapci P.Slívou na omluvu a vysvětlení věcí, neboť tam byla tehdy situace obdobná jako u nás, již 13 let, my 3 roky a já se ptám kolik ještě? Opravdu se ptám spolu s panem V.Brázdilem, který Vám také psal otevřený dopis v kauze Merta, co musí učinit či jaký musí být člověk, aby byl ve Vašich očích důvěryhodný? Ukazuje se, že ani rozsudky nezávislých soudů nejsou pro Vás dostatečné. Pro občany této země, ale i pro drtivou většinu světové populace, jsou tyto zcela průkazné a respektuhodné. Ve světle těchto faktů se domnívám, že Vaše působení v úřadu Církvi - nám poškozeným, ale i všem ostatním opravdu neprospívá, ale spíše škodí. A prokáže-li se i případ O.Merty, pak už - mám za to - se ve Vašem případě nebude jednat jen o církvi škodící postoje, ale i o Vaše vskutku trestuhodné počínání. Je to případ P.Slívy, snad i P.Merty a já se ptám kolik jich je ještě, jak vypadají Vaše rozhodnutí v jiných, obdobných případech? Snad je opravdu lepší nečekat od Vás na tuto otázku odpověď. Tento otevřený dopis je snad jedinou a poslední možností, jak se domoci řešení, práva, pravdy, jak dojít "uzdravení". Proto Vás tímto znovu prosím, žádám o výše popsanou nápravu v této věci.Mou adresu jistě máte k dispozici.

S nadějí, že své postoje v této věci znovu uvážíte a vše nakonec řádně ošetříte se s Vámi v úctě loučí

JANEČKA Václav
Staříč 10.07. 2000

Tento Otevřený dopis Vám zasílám nejen faxem, abych měl jistotu doručení, ale i řádnou poštovní cestou.