Rasismus a jeho důsledky – to je společné téma vysílání rádií sdružených v Konferenci evropských křesťanských rádií (Conférence Européenne des Radios Chrétiennes - CERC) ve středu 24. ledna 2001. Členové sdružení se na něm dohodli v listopadu 2000 na kolokviu v Madridu.

Řádným členem CERC je od září 1999 také Radio Proglas. V předvečer Dne proti rasismu v úterý 23. ledna 2001 uvádí rozhovor s Irenou Raichovou, pracovnicí Muzea romské kultury v Brně, o Romech dříve a dnes.  Tématické zpravodajské vstupy přiblíží ve středu 24. ledna 2001 např. zkušenosti Amnesty International, projekt Sdružení Česká katolická charita Vesnička soužití v Ostravě, působení společnosti Člověk v tísni v ústecké Matiční ulici atd.

Tolerance mezi rasami a národy bude také hlavním úmyslem modliteb, které rádio vysílá. V publicistické půlhodince přiblížíme např. postoj křesťanských církví k problému rasové diskriminace, dotkneme se duchovní péče o menšiny v Česku.

Konference evropských křesťanských rádií vznikla v roce 1994 v Bruselu. Zakládající organizace ze Španělska, Francie, Itálie  a Portugalska se dohodly na vzájemném postupu při  respektování lidských práv a demokracie,  podpoře evropské vzájemnosti a porozumění mezi lidmi, spolupráci s evropskými institucemi  a výměně zkušeností mezi evropskými křesťanskými rádii. CERC spolupracuje na rozvoji Evropy společně s organizačními strukturami Evropské Unie.

V roce 1996 sdružení získalo statut konzultanta při Radě Evropy. Členové a přátelé CERC se každý rok setkávají na pracovním kolokviu v jedné z evropských metropolí. Dosud poslední proběhlo v listopadu 2000 v Madridu na téma Křesťanská rádia ve službě člověku a evropské identitě.

Radio Proglas začalo vysílat 8. prosince 1995 na kmitočtu 90, 6 MHz ze Svatého Hostýna, od 19. března 1996 také z vysílače Brno - Hády na frekvenci 107, 5 MHz, o rok později také na kmitočtu 93, 3 MHz z vysílače na Pradědu. Od 20. července 1999 vysílá Radio Proglas na kmitočtu 97, 9 MHz z vysílače na Ještědu. Pro oblast Příbramska funguje od 23. prosince 1999 vykrývací vysílač na Svaté Hoře na frekvenci 96, 0 MHz. V současné době probíhají stavební práce potřebné k zahájení provozu obdobného vykrývače 105, 7 MHz pro oblast Uherského Brodu. Radio Proglas vysílá kromě toho také pomocí kabelových sítí, satelitem Eutelsat II a na internetu (live.atlas.cz/proglas.asp)

7. listopadu 2000 přidělila Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání jedenácti provozovatelům soukromých rádií licenci na dalších šest let, mezi nimi i Radiu Proglas. Na stávající kmitočtové síti bude tak Proglas vysílat do roku 2007.

V začátku činnosti vysílalo Radio Proglas osmnáct hodin denně, postupně přešlo až na nepřetržité čtyřiadvacetihodinové vysílání. Stanice nabízí svým posluchačům pořady založené na tradičních křesťanských hodnotách. Jsou určeny posluchačům všech věkových kategorií bez rozdílu vyznání. Na vysílání se podílí deset křesťanských církví.

Mluvené slovo tvoří asi 45 procent vysílání, hudba 55 procent. Modlitební pořady přitom tvoří asi sedm procent, osm procent zaujímá vysílání pro děti. Radio Proglas sídlí v Brně, regionální studia má v Praze, Olomouci, Ostravě a Hradci Králové.

Naprostou většinu pořadů, které se ve vysílání objevují, vyrábí stanice sama. Přebíráno je pouze asi šest procent pořadů, například některé zprávy britské stanice BBC, pořady Hlasu naděje, křesťanské rozhlasové misie TWR nebo tři hodiny týdně z vysílání Radia Vaticana.

Radio Proglas vysílá bez reklam; vysílání i výroba pořadů jsou hrazeny téměř výhradně z darů posluchačů. Loni se tak podařilo shromáždit 15 miliónů korun. Podle výsledků Mediaprojektu za loňské druhé a třetí čtvrtletí Radio Proglas poslouchalo každý den průměrně 37 000 posluchačů, v posledních sedmi dnech si ho ladí 71 000 lidí.