U příležitosti prvních narozenin ChristNet.eu připravil Milan Tesař z Radia Proglas rozhovor s prezidentem ChristNet.eu a šéfredaktorem Magazínu ChristNet.eu Robertem Němcem. Tesař se zaměřil především na ne zcela jasné body ve fungování ChristNet.eu.

Milan Tesař (MT): "Je otevřen všem křesťanům, takže je ekumenický. Přesto staví na katolických základech," je odpověď na otázku "K jakému směru v křesťanství ChristNet.eu patří?" ve vašem dokumentu Co je ChristNet.eu. Můžeš specifikovat ty "katolické základy"? Je určující Katechismus katolické církve, oficiální dokumenty o médiích a jiné, názory našich biskupů nebo co dalšího?

Robert Němec: Na tuto otázku se mě ptají lidé velmi často. Že jsme ekumeničtí znamená, že se snažíme dávat prostor všem církvím, žádnou z nich úmyslně nediskriminujeme a žádnou nestavíme jako "tu nejlepší" nebo "tu nejhorší". Na druhou stranu jsme zatím všichni katolíci - možná bohužel. Nemůžeme se tedy zříci své identity a tvrdit, že Katolická církev je "nevěstka babylonská" a podobné nesmysly. Naopak, uznáváme celý poklad víry Katolické církve se vším, co k němu patří..

Katolické dokumenty jsou pro nás závazné jako pro každého jiného katolíka. Nejde ale jen o závaznost. Vždyť tyto dokumenty mají často umožnit lidem Boží vhled do situace. Věříme, že, podle stupně své teologické jistoty, jsou inspirovány Duchem svatým, a proto v nich spíše hledáme inspiraci.

Smyslem je této zásady je neútočit nesmyslně na jakoukoli církev, především pak na její učení, ale ani ji nedávat výhradní přednost či se tvářit, jako by zde jiné církve nebyly. Naším cílem je informovat, nikoli hodnotit. To platí jak pro současné redaktory, kteří jsou všichni katolíci, tak i pro ty protestantské nebo pravoslavné, kterých se doufám v budoucnu dočkáme.
 
MT: Podle Etického kodexu nesmí redaktor "zastávat veřejný nebo církevní úřad". Do ChristNet.eu však řada církevních představitelů přispívá. Jakým způsobem jsou oslovováni (podle jakého klíče)?

Němec: Je rozdíl mezi přispěvovatelem a redaktorem. Redaktor je člen redakce (kterou si může každý prohlédnout) a podílí se na každotýdením chodu redakce. Ten samozřejmě z důvůdů objektivity nesmí zastávat veřejný a především církevní úřad. Mohlo by se totiž objevit podezření, že nepíše objektivně. I já jako šéfredaktor bych se díval podezřívavě např. na nápad kněze z X psát o kněžích v X. To se prostě v solidních médiích nedělá.

Naproti tomu přispěvovatel je ten, kdo pro nás příležitostně napíše článek. Do současné chvíle s námi takto spolupracovalo 10 kněží a pastorů a jedna řádová sestra. Tito lidé např. nemají přístup na redakční porady nebo neví, jaké dokumenty mezi námi kolují.
 
MT: Jaká je v současné době sledovanost stránek?

Němec: Sledovanost se udává v počtech přístupů (nebo také v počtu shlédnutých stránek) a v počtu tzv. UIP, tedy originálních IP adres. IP adresa je adresa počítače, který je připojen k internetu. Problém je, že pokud je počítač připojen k internetu přes podnikový server, má adresu tohoto serveru. Z dané organizace se na nás může podívat např. deset počítačů, ale my zaznamenáme jen jednu IP adresu. Proto se tyto UIP násobí koeficienty, které mají udávat, kolik počítačů se na nás zhruba podívalo. Tento koeficient se pohybuje mezi 2 až 4.

Denně máme podle našich měření zhruba 450 UIP, přičemž o víkendu toto číslo klesá. Shlédnutých stránek je něco lehce přes 4 000.
 
MT: Počítalo se při vzniku projektu s nějakou konkrétní cílovou skupinou čtenářů (hlavně co se týče věku)? Pokud ano, nakolik se předpoklad vyplnil?

Němec: Ne, protože potom bychom byli velmi úzce zaměření a neuživili bychom se. Už jenom křesťanů je na českém internetu málo.

Samozřejmě, že jsem počítali s tím, že nás budou číst především mladí lidé, protože ti jsou na internetu nejvíce. Proto máme např. rubriku Partnerské vztahy. Na mládež je ale především orientován Katolík.cz a do budoucna by měl být orientován ještě více. Jak bude růst počet našich návstěvníků, chceme jim nabídnout specializované části. Tak bude část věnovaná můžům, ženám, muzice, novinářům atd. Zdroje na to máme, záleží jen na financích - včetně těch od našich podporovatelů.

ChristNet.eu je otevřen naprosto všem, což je nám občas vytýkáno. Slyšel jsem naši pěknou charakteristiku, že ChristNet.eu je "extrémně napravo i extrémně nalevo". Je to přehnané, ale pravda je ta, že chceme informovat o všem v křesťanstvu: ať je to nalevo, napravo, nahoře nebo dole.
 
MT: Problematické je spojení "křesťanské médium a reklama". Jakým způsobem je zajištěno, aby se na ChristNet.eu neobjevovala reklama například na erotické stránky apod.?

Němec: Jako problematické spojení mi to nepřipadá. Hlásání evangelia je vlastně jedna velká reklamní kampaň. Ježíš neměl ampliony, proto vyšel na horu nebo poodjel kousek od břehu, aby ho bylo dobře slyšet. Následně začal sdělovat svým posluchačům reklamní hesla. "Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebeské!", "Odpusťte a bude vám odpuštěno!". Za to by se dnes nemusel stydět žádný kreativec. Je to krátké, jasné a úderné. Naopak mnohé dnešní církevní dokumenty toto postrádají. A apoštolové obsazovali rohy, kde dnes stojí billboardy.

Co se týče reklamy na našich stránkách, přál bych si, aby veškerá reklama byla ta, kterou si u nás někdo objedná, tedy zkontrolovaná. Bohužel máme prodanou jen jednu čtvrtinu reklamní plochy. Proto se u nás občas objevují reklamy, které se nám nelíbí. Snažíme se je odfiltrovat pomocí systémů, ve kterých jsme, stejně jako např. Víra.cz nebo Linka důvěry. Ale ne vždy je to možné. Algoritmy reklamních systému k nám občas přes veškerou naši snahu dopraví reklamu, se kterou nesouhlasíme. Považujeme to za instrumentální zlo.

MT: Děkuji za rozhovor.