Dva nebo tři týdny z dovolené či prázdnin věnují během léta různí lidé dobrovolnické práci v různých koutech světa. Pro příklad jsem věru nemusel jít daleko. Žiji ve Znojmě a na zdejším židovském hřbitově se v těchto dnech sešly hned dvě skupiny dobrovolníků. Jednu tvořil tucet lidí holandského Harderwijku a druhou vyslala německá organizace Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF ): Akce smíření služba pokoje. Tvoří ji sedm mladíků a děvčat z Německa a šest z Polska. Do soboty budou čistit léta neudržovaný hřbitov od přerostlé trávy a spousty náletových dřevin, zejména akátů, které na dobré polovině hřbitova ještě před třemi týdny tvořily pořádnou houštinu.

Holanďané různým způsoby pomáhají ve Znojmě již řadu let. Tentokrát vzešel nápad z tzv. neděle Izraele, kterou holandští evangelíci každoročně věnují zamyšlení nad různými aspekty žido-křesťanských vztahů. Iniciátoři napsali do místních novin, sešlo se třináct zájemců (ve věku od 21 do 73 let mimochodem) a po dohodě s židovskou obcí v Brně a znojemskou radnicí vyrazili na dva týdny ve vlastní režii na pracovní dovolenou na jih Moravy.

"Když jsem svému šéfovi řekla, že o dovolené pojedu na pracovní tábor, myslel si, že jsem pěkně střelená. Zkusila jsem mu to trochu vysvětlit, snad to pochopil," říká Anita Sowwedel z Německa, jedna z vedoucích skupiny. Něco podobného si asi musela vyslechnut už pěkná řádka lidí z Německa, Polska a různých dalších zemí, protože ASF své letní pracovní tábory pořádá od roku 1962 a konkrétně židovské hřbitovy její dobrovolníci čistí a upravují od roku 1978. Letos zamíří do České republiky ještě jedna skupina dobrovolníků, od poloviny srpna budou čistit další židovský hřbitov, tentokrát v Olomouci. Další skupina bude v druhé polovině měsíce pracovat na Jesenicku v rámci sociálního projektu.

Spolu Anitou vede znojemský tábor Claudia Schümann. Ta v srpnu skončí svůj osmnáctiměsíční pobyt v Brně, kde pracuje v programu pro běžence a při místní židovské náboženské obci v rámci dlouhodobého dobrovolnického programu, který je druhým hlavním obecným projektem AFS. "Jak letních pracovních táborů tak dlouhodobých programů v Německu se mohou účastnit i zájemci z České republiky," upozornila Claudie. Podle internetových stránek ASF se českým účastníkům nabízí účast ve dvou projektech: drážďanském Ekumenickém informačním centru a v protestantském chrámu smíření v Památníku Dachau . Zevrubné informace o dlouhodobých projektech, nárocích na účastníky a příslušné kontakty uvádí ASF na svých stránkách: http://www.asf-ev.de/english/ltvs/.

"O existenci ASF jsem se dozvěděla, když jsme byli se školou v Osvětimi, kde jsem se setkala s dobrovolníky ASF, kteří tam pracovali. Velmi mě to zaujalo, zvlášť dlouhodobé programy a možnost dozvědět se víc o historii, která mě velmi zajímá. Ve škole jsem mimo jiné měla jeden semestr velmi intenzivní kurs o židovské kultuře a historii," pokračuje Claudie, která se po návratu domů chystá studovat kulturní a politické vědy.

Anita se o organizaci dozvěděla před několika lety prostřednictvím kamaráda, který pracoval také v dlouhodobém programu v Polsku. Letní tábory potom našla mezi dalšími nabídkami v přehledu prázdninových projektů, který byl k dispozici v klubu mladých při jejich kostele. "Zprvu jsem věděla jen tolik, že budeme někde čistit hřbitov a že se také něco dozvíme o historii. Byly z toho tři velmi zajímavé týdny, kdy se člověk neměl kdy nudit," vzpomíná Anita.

Několik návštěv hřbitova mě na první pohled přesvědčilo, že ani tentokrát se účastníci tábora nepřijeli opalovat. Z dobrých dvou třetin již se beth olam, věčný příbytek, založený po návratu Židů do města v roce 1863 opět mění v místo odpočinku a přestává být džunglí. Mimochodem džungle už je taková, že se nedává úplně snadno. Když se člověk v letním vedru potýká s akátovým houštím má dvě možnosti, buď se uvaří v nějakých dlouhých kalhotách, nebo si vezme kraťasy a nechá se důkladně podrápat. Děvčata se o tom ani nezmínila, ale věru akáty a s nimi spolčená křoviska letos měla hodně nabroušeno.

"Myslím, že je nutné místa jako je toto chránit a zachraňovat. Patří k dějinám, obecně lidským, a také k dějinám mého národa. I proto je součástí našich táborů doprovodný program, v němž mluvíme o dějinách židovského národa, o jeho pronásledování. Je to důležité právě proto, že naši vrstevníci už často necítí žádnou odpovědnost, a ani je to vlastně nezajímá, " říká Anita.

Právě myšlenka přijetí odpovědnosti za zločiny spáchané na Židech i na dalších občanech zemích zasažených nacistickou válečnou expanzí stála u zrodu ASF. Aktion Sühnezeichen (o slovo Friedendienste, služba pokoje se název organizace rozšířil roku 1968) vznikla roku 1958 na generálním synodu německé luterské církve z iniciativy členů tzv. vyznavačské církve , kteří se odmítli podrobit totalitnímu tlaku, který na církve vyvíjel nacistický režim. ASF vznikla v obou německých státech, v bývalé NDR ovšem byla její činnost významně omezována státní politickou a ideologickou kontrolou a restrikcemi vůči církvím.

Západoněmecká větev ASF vinou studené války rovněž nemohla dlouhou dobu plně realizovat svůj záměr pomáhat odstraňovat a zmírňovat následky války a pronásledování v nejvíce postižených zemích. K velmi symbolickým projektům patřil v roce 1961 účast jejích dobrovolníků na obnově německými nálety zničené katedrály v anglickém Coventry. Dnes při ní má své sídlo anglická větev ASF a Mezinárodní centrum pro křesťanské smíření.

V témže roce začala organizace pracovat i v Israeli, první dobrovolníci pracovali v jednom z kibuců a posléze se její činnost rozšířila na řadu dalších projektů včetně provozování střediska pro žido-křesťanský dialog a programy pro podporu porozumění mezi Židy a Araby. Významnou složku činnosti tvoří rovněž pomoc lidem s mentálním a fysickým postižením a projekty v oblasti sociální práce.

Dlouhodobých projektů se ročně účastní na sto dobrovolníků, kteří v současnosti působí v Bělorusku, Belgii, České republice, Israeli, Francii, Německu, Nizozemsku, Norsku, Polsku, Rusku, Spojených Státech a Velké Británii. Letní pracovní tábory Letní pracovní tábory, jichž se účastní obvykle kolem sto padesáti lidí většinou z Polska a Německa se letos konají v České republice, Francii, Polsku, Rusku, Litvě, Lotyšsku, Německu a Velké Británii.

V Německu samotném se ASF podílí na osvětě zaměřené proti snahám o potlačení a zapomínání minulosti, mimo jiné v památnících na místech někdejších koncentračních a vyhlazovacích táborů. Angažuje se v pomoci běžencům a asylantům a oponuje snahám o oklešťování práva na asyl.