Zpráva ČTK z 24. 10. uvádí příznivou skutečnost: Počet interrupcí za posledních 10 let klesl o 70 procent. Jistě je tato informace svým způsobem důvodem k pozitivnímu zhodnocení a nabízí se vysvětlení, které ČTK podala - jde o snížení na základě rozšíření antikoncepce a sexuální výchovy.

K tématu se však váží naléhavé otázky: Je vykázaný počet provedených potratů skutečně úplným číslem čítajícím zmařené životy nenarozených dětí? Není spíše zbožným přáním farmakologických spolků, aby se hormonální antikoncepce stala "brzdou" chirurgických interrupcí, zatímco sama (podstatně tišeji) způsobuje v některých případech raný potrat? Jak je to s počty potratů způsobených poskoitální intercepcí (Postinor)? Kolik je potratů způsobených mechanismem účinku nitroděložních tělísek? Jaký je skutečný počet zabitých nenarozených dětí?

Co je skutečným důvodem snížení počtu potratů v naší zemi? Je to opravdu důsledek propagace a dostatku hormonálních kontraceptiv na pultech lékáren nebo jde spíše o přirozený vývoj plynoucí ze změny porevolučních sociodemografických faktorů (nízká míra porodnosti, odkládání uzavření manželství, cestování a práce v cizině)?

Zmíněná zpráva doplněná (skutečně nezaujatým?) vyjádřením Jiřího Niebauera - zástupce farmaceutické firmy (!) - se tak více než informačním sdělením se snahou o objektivní náhled stala elektronickým reklamním letáčkem.

Dokonce - jak je možné se dočíst v závěru zprávy - se nám výrobci snaží sdělit, že užívání hormonální antikoncepce prospívá zdraví žen a snižuje úmrtnost těhotných žen (!). K zjištění, jak konkrétně antikoncepce prospívá zdraví, stačí nahlédnout do jakéhokoliv propagačního materiálu, příp. příbalového letáku zmíněných preparátů nebo pročtení několika z tisíců článků, které byly propagaci pilulky za oněch 40 let věnovány. K faktu, že používání hormonální antikoncepce snižuje úmrtnost žen lze dodat jen málo: nejčastějším důvodem úmrtí ženy po porodu je embolie, případně tromboembolie. Nejčastější komplikací při užívání pilulky, pro který by např. neměla být předepisována kuřačkám nebo ženám starším 35-ti let, je také žilní trombóza.

Tyto ve zkratce podané informace jsou vždy přinejmenším zavádějící a neseriózní, o to více jsou-li jako v tomto případě prostou propagací subjektu, o kterém se píše, a nikoliv zprávou o tom, co se skutečně odehrálo: že se někde sešlo nad chlebíčky sešlo s novináři pár desítek osob zainteresovaných v obchodu s hormonálními syntetiky.

Zdravotnická, sociální a také právní problematika potratů je samozřejmě tématem, které se nedá vyčerpat v jedné zprávě a podobně je tomu s antikoncepcí. Proto je přinejmenším odvážné činit závěry podobné těm z inkriminované zprávy ČTK.

Autorka je viceprezidentkou Hnutí Pro život ČR