Toto je reakce na článek Fanatici v Katolické církvi? a především pak na článek I křesťané mají stále své fanatiky , který vyšel na situ Novinky.cz.

Paní Šimoníková,

Na Magazínu ChristNet.eu jsem četl kritiku Vašeho článku I křesťané mají své fanatiky. Vedlo mě to k tomu, že jsem si Váš článek přečetl. Bohužel, musím se ztotožnit s míněním autora kritického článku, že alespoň v jednom případě pracujete s nedostatečně ověřenými informacemi. Důvodem k tomuto tvrzení je fakt, že v článku se zmiňujete i o mně.

Píšete:

Zrovna nedávno se v jednom větším městě zasadil tamní katolický farář o to, aby byl zrušen „Čertovský dětský den“. Město tuhle kratochvíli pořádalo pro děti i dospělé už nějaký ten rok. Kolem svátku Mikuláše se děti převlékly za čerty a shromáždily se na náměstí. To vše za všeobecného veselí, doprovodu hudby a občerstvení.

Všem se to líbilo — děti se vydováděly a zkrátily si čas čekání na Vánoce, dospělí si oddechli od předvánočního shonu a město se na chvilku stmelilo ve společné zábavě. Jen pan farář úpěl. Spatřoval v nevinných dětských maškarách nebezpečné vzývání ďábla.
 
Nevím, jak spor mezi městem a farářem nakonec dopadl, jestli vůbec nějak dopadl. Dost mě mrzelo, že podle prvních zpráv bylo město ochotno tak rychle couvnout.


Jedná se spíše o menší město 17.000 obyvatel - konkrétně Uherský Brod - kde jsem byl do srpna 2001 farářem. Pravdou je, že každoročně na svátek sv. Mikuláše přijel na náměstí tento světec v kočáře v doprovodu andělů a čertů. Veřejnost tuto tradici velmi vítala, a farní úřad reprezentovaný mou osobou neměl nejmenších námitek. Natož, aby úpěl - jak píšete. Byla to akce dobře zorganizovaná a na solidní kulturní úrovni.

Jak už jsem se zmínil výše, v srpnu jsem byl přeložen do jiné farnosti a byl jsem vystřídán jiným duchovním. Jeho první "mikulášská sezóna" nedopadla radostně z toho důvodu, že se komusi zrodil v hlavě nápad, že na brodském náměstí se sejde rekordní počet čertů pro zápis do Guinessovy knihy rekordů (nevím, zda jsem to napsal správně).

Ani nový pan farář nezaúpěl. Pouze veřejně vyhlásil, že čert je karikovaná postava ďábla, který je v křesťanském prostředí chápán jako symbol zla. Proto se mu zdá nevhodné, aby v době, kdy jsme otřeseni morbidními projevy zla (11. září), byl čert s takovou vehemencí propagován. On a další duchovní dané oblasti vyzvali své mladé farníky, ať se akce účastní, ale jako andělé. Zdá se vám být tento počin špatný nebo výstřední?

Akce podle očitých světdků dopadla v porovnání s předchozími léty uboze, poněvadž hlavní čert se zmohl pouze na marné výzvy, ať děti po něm opakují čertovský pozdrav brlbrlbr.

To byl asi také důvod proč někteří představitelé města nakonec dali zapravdu panu faráři, že se raději vrátí k osvědčené tradici se sv. Mikulášem.

Pokud byste uznala za vhodné a veřejně korigovala svá dosavadní tvrzení v eventuelním dalším článku, dávám svolení k použití textu mého dopisu v neskreslené formě.

Přeji vše dobré

P. Vojtěch Daněk - farář v Zašové