Vyjádření arcibiskupa Graubnera nedává odpovědi na všechny problémy, o kterých byla řeč ve zpravodajském pořadu TV Nova. Neznám bližší podrobnosti případu, ale nahlédnutím do obchodní rejstříku se dají zjistit následující fakta. Existují dvě obchodní společnosti:

1) Arcibiskupské vinné sklepy Kroměříž, spol. s r.o., se sídlem Kroměříž, Na kopečku 1487, PSČ 76701, IČ: 60726121, společnost byla zapsaná do obchodní rejstříku 29.11.1994, Arcibiskupství Olomouc vlastní obchodní podíl ve výši 40 %, další 3 společníci (včetně pana Grmolce) vlastní obchodní podíl každý ve výši 20 %.

2) ARCIBISKUPSKÉ SKLEPY KROMĚŘÍŽ, s.r.o., se sídlem Kroměříž, ul. Na Kopečku 1487, PSČ 76701, IČ: 26240904, společnost byla zapsána do obchodního rejstříku 16.2.2001, Arcibiskupství vlastní obchodní podíl ve výši 70 %, další dva společníci vlastní obchodní podíl každý ve výši 15 %.

Pan arcibiskup Graubner ve svém vyjádření zmiňuje pouze účast ve společnosti pod bodem 1, k účasti ve druhé společnosti se nevyjadřuje, ačkoliv v televizní reportáži se hovořilo o obou společnostech. Dále pan arcibiskup uvádí, že žádal své společníky, aby přestali používat v názvu slovo „arcibiskupské“, a to proto, aby problémy společnosti nevrhaly stíny na církev.

Pokud tato společnost skutečně svým jednáním poškozovala obraz církve, proč v ní nadále zůstává Arcibiskupství Olomouc společníkem? Podle § 19b občanského zákoníku je možné se při neoprávněném použití názvu právnické osoby domáhat u soudu, aby neoprávněný uživatel se zdržel užívání tohoto názvu a odstranil závadný stav.

Pan arcibiskup se zmiňuje o soudních žalobách, je tedy možné, že takováto žaloba byla podána. Z hlediska obecné morálky by však bylo vhodné, aby arcibiskupství v případě, že činnost společnosti vrhá stíny na církev, současně navrhlo soudu, aby soud zrušil jeho účast ve společnosti. Toto se však zřejmě nestalo, protože pan arcibiskup účast v této společnosti bez dalšího potvrzuje.

Ve svém dopise pan arcibiskup vůbec nevysvětluje a nezdůvodňuje, proč Arcibiskupství Olomouc společně se dvěma menšími společníky založilo v roce 2001 společnost citovanou pod bodem 2 s obchodní firmou velmi podobnou obchodní firmě, kterou užívala společnost pod bodem 1.

Obchodní zákoník uvádí v § 10, že obchodní firma nesmí být zaměnitelná s firmou jiného podnikatele a nesmí působit klamavě, dále obchodní zákoník mezi jednání, která spadají pod nekalou soutěž zařazuje v § 47 vyvolání nebezpečí záměny, které spočívá v užití firmy již po právu užívané jiným soutěžitelem.

Pro průměrného spotřebitele je zajisté zaměnitelná firma ARCIBISKUPSKÉ SKLEPY KROMĚŘÍŽ, s.r.o. a firma Arcibiskupské vinné sklepy Kroměříž, spol. s r.o., zvláště pokud mají obě totožné sídlo a velmi podobný předmět podnikání.

Protože společnost uvedená pod bodem 2 vznikla o 7 let později než první společnost, je jasné že užívá svoji obchodní firmu vzhledem k jejich zaměnitelnosti, neoprávněně. I když je možné, že společnost pod bodem 1 svými problémy vrhala stíny na církev, nelze tímto odůvodnit porušení obchodního zákoníku ze strany Arcibiskupství Olomouc, které má majoritní podíl v obchodní společnosti užívající neoprávněně obchodní firmu jiné společnosti, vzniklé dříve.

Cesta k nápravě práva nevede porušením práva, ale pouze řádnou soudní cestou, protože zákony musí platit pro každého.

Autorka je právnička

Související zprávy a články:

Z bílého, černé!
Kněží prý schvalovali Grmolcův postup proti arcibiskupovi Graubnerovi
Arcibiskup Graubner odmítá obvinění z podvodu, kněží mají číst věřícím dopis
Arcibiskup Graubner ke kauze vinných sklepů
Graubner čelí obvinění z vytunelování vinařské firmy