Poslední únorový den se v Praze konala beseda se studenty bakalářského programu Teologie křesťanských tradic ETF UK o přípravách prvního ekumenického Kirchentagu v Berlíně v roce 2003. Hlavním hostem byl luterský farář z Kolína nad Rýnem Hans-Georg Link, který je jedním z hlavních organizátorů tohoto projektu.

Historie Kirchentagu (doslova církevní den) je dlouhá a sahá až do poloviny 19. století. Do současnosti se konalo 94. katolických a 29. evangelických Kirchentagů. Evangelická tradice je kratší. Má svůj počátek po druhé světové válce. Víceméně z laické iniciativy došlo k zásadnímu rozhodnutí uspořádat toto shromáždění poprvé společně jako ekumenické v hlavním městě Německa.

Slogan Vy máte být požehnáním je hlavním mottem ekumenického Kirchentagu, který se bude konat od 28. května do 1. června 2003. Požehnání je protikladem kletby a důraz na požehnání symbolicky ruší prokletí, která se mezi německými křesťany nashromáždila za poslední půl tisíciletí.

Společné shromáždění bude zahájeno bohoslužbou s obnovou křtu, aktu, který spojuje všechny křesťany. V pátek, v den Kristova utrpení se budou po celém Berlíně konat křížové cesty na místa spojená s utrpením. Tato místa v bývalém centru Hitlerova režimu, ve městě dlouho rozděleném zdí na dvě části, nebude jistě těžké nalézt.

Na sobotu večer připravují organizátoři menší shromáždění a bohoslužby v kostelech a modlitebnách po celém Berlíně. Jak uvedl Hans-Georg Link, záměrem berlínského Kirchentagu je i povzbuzení náboženského života ve městě. Berlín je značně sekularizovaným městem a života církví se účastní pouze pětina obyvatel.

Celé setkání by mělo vyvrcholit v neděli ekumenickou bohoslužbou. Její součástí bude i mytí nohou- symbolické gesto služby podle Ježíšova příkladů a slavení agapé. Nebude společné slavení eucharistie, přestože si to mnozí přáli, říká Hans-Georg Link. To co po staletí běželo různoběžně nelze dát za 40 let dohromady. Jako luterský farář sebekriticky dodal, že téma večeře Páně je na evangelické straně příliš málo zpracováno.

Zajímavé je, že nápad zařadit do liturgie mytí nohou, pochází z Čech. V srpnu 2001 se v Praze konala 33. mezinárodní konference IEF (Mezinárodní ekumenické sdružení). Těžištěm úvodní liturgie bylo mytí nohou, které si navzájem vykonali představitelé 12 církví sdružených v ERC (Za římskokatolickou církev - biskup František Radkovský). Této liturgie se zúčastnil i Hans-Georg Link.

Na Kirchentag do Berlína jsou pozvání všichni křesťané ze zemí sousedících s Německem, což zdůraznil i farář Link osobním pozváním všech účastníků večera.