Komentář k výrokům uvedeným v druhém pokračování dezinformačního článku uvedeném na www.ChristNet.eu:

13)„Zdravá víra bombastická zjevení nepotřebuje“
Komentář: To je pravda, ale kdo žije pravidelným svátostným životem, čte Písmo svaté a duchovní literaturu?
Dále je třeba rozlišovat dvě skutečnosti:
a) Věřím v Boha
b) Žiji podle víry v Boha
Lidé převážně věří v Boha, dokonce i mnozí z těch, kteří nejsou v žádné náboženské společnosti. Ale i ti, co se modlí, chodí do kostela, to berou stále více formálně a přestávají podle víry žít. V mnoha zemích, zejména západních, je stále větší úpadek života z víry, a dokonce lidé po statisících oficiálně vystupují z Církve. Účelem zjevení je jednak ubezpečovat, že stále platí, že se máme obracet, modlit, postit, usmiřovat a dále je účelem zjevení zprostředkovávat mimořádné milosti Boží, proto aby lidé opět začali získávat milosti Boží z řádných zdrojů jako je modlitba, mše svatá, svátosti. V tomto smyslu jsou zjevení nenahraditelná. 14) Skupina dětí (…ve věku od 16-18 let)
Komentář: správně má být od 10 do 17 let.

15)„…děti lhaly.“
Komentář: Biskup Žanić tři měsíce prohlašoval ústně i písemně, že děti nelžou, dokonce chtěl vyhlásit pravost zjevení, a teprve pak změnil názor.

16) „Zázrak, znamení se brzy objeví“
Komentář: Co to je brzy v biblické řeči? Je to den, měsíc, rok, nebo sto roků?

17) „Jean Louis 14. ledna 1985 vystartoval nečekaně proti Vicce dvěma roztaženými prsty. Vicka uhnula“
Komentář: Z videozáznamu, který máme k dispozici je zřejmé, že Vicka vůbec hlavou nepohnula. Pouze na jednom políčku je patrný pohyb očních víček, který nastal po pohybu prstů proti očím, a to rychleji (3x rychleji) než mohl dojít signál ohrožení z oka do mozkového centra, tedy (třikrát) dříve než si Vicka mohla uvědomit stav ohrožení, což není v rozporu se skutečností, že prožívala hlubokou extázi.

18) „…dva františkáni…“
Komentář: Nebyli z Medžugorje, ale z Mostaru. Neměli žádné pletky s ženami, jen se v Mostaru dopustili kritiky biskupa Žaniće. Ten je nechal zbavit kněžské služby.
Nicméně církevní soud ve Vatikánu konstatoval dne 27. 3. 1993, že se ničím neprovinili a jednání biskupa Žaniće bylo v rozporu s kanonickým právem.

19) „…Na otázku, zda Panna Maria vyzývá lidi, aby se stali katolíky řekla Vicka: Ne…!
Komentář: Panna Maria pouze řekla, že všichni (tím je myšleno i lidé různých náboženství) jsou Její děti.

20) „…Panna Maria chce, aby se její narozeniny slavily 5. srpna a ne 8. prosince.“
Komentář: Žádná církev neslaví narozeniny Panny Marie 8. prosince. Katolická církev slaví narozeniny Panny Marie 8. září.
V únoru 1984 se na základě žádosti druhých lidí ptala vizionářka Jelena (nepatří do skupiny šesti vizionářů), kdy se Panna Maria narodila, ale nedostala odpověď.
25. května 1984, aniž by se Jelena znovu ptala, Panna Maria řekla, že 5. srpna 1984 to bude 2000 roků co se narodila. Ani slovo o tom, kdy si přeje slavit narozeniny.

21) „…Ani jedno setkání s Pannou Marií nevedlo k řeholnímu životu“
Komentář: Panna Maria řekla, že si váží řeholního života. Ale člověk pro něj musí dostat od Boha potřebné dary.

22) „…Domy vizionářů byly přebudovány v německém velkostylu…“
Komentář: Jsou úplně stejné jako domy jiných lidí.

23) „…Ivan se oženil s bývalou Miss Massachusetts.“
Komentář: Ano, ona se obrátila a nyní žije skromným domácím životem a stará se o výchovu jejich tří dětí.

24) „…Sestra Lucie stále opakuje, že v Medžugorji se nezjevuje Panna Maria .“
Komentář: Ta informace je absurdní. Podle dosavadních šetření není od setry Lucie.
Aby sestra Lucie mohla o pravosti zjevení v Medžugorji cokoli říci, jsou dvě možnosti.
a) Buď by nějakou informaci sdělila na základě dalšího zjevení, ale ona sama říká, že zjevení již nemá.
b) Nebo by musela vyslovit názor na základě lidských úvah, a to by nemohl být seriozní názor, neboť žije v přísně uzavřeném klášteře.

Třetí část

Komentář k výrokům uvedeným ve třetím pokračování dezinformačního článku uvedeném na www.christNet.eu:

25) „…zjevení budou ukončena po třech návštěvách Panny Marie“
Komentář: Nikdo z vizionářů nikdy netvrdil, že jim Panna Maria řekla, který den budou zjevení ukončena. Ale na počátku si vizionáři a přicházející lidé kladli tuto otázku a též, zejména lidé vyslovovali a dodnes vyslovují termíny ukončení zjevení. Někdo z vizionářů vyslovil na začátku zjevení názor, že zjevení může skončit za několik dnů. Tento názor vznikl při srovnávání počtu zjevení se zjeveními v Lurdech a Fatimě. Panna Maria může říci termín ukončení zjevení a pak, například protože jsou lidmi akceptované, může tento termín prodloužit. Na přímou otázku Panně Marii, kdy zjevení skončí, Panna Maria odpověděla: To jsem se vám znelíbila (již vás nudím) ? Od té doby se již neptali.

26)„ …v prvních dnech zjevení zvali vizionáři přihlížející, aby přistoupili, že se jich Gospa dotkne……..“
Komentář: Dne 29.června 1981 se dotkla Gospy, na své přání, jedna nevěřící lékařka s patřičným zážitkem. Na podzim roku 1981 políbila Panna Maria pana Marinka, který velmi obětavě pomáhal poutníkům. Jindy Panna Maria políbila i vizionáře. Jednou se mohli lidé dotknout šatu Panny Marie.

27)„ …otec Vlašić požádal Gospu o požehnání pro založení nového řádu, který církev neschválila ……..“
Komentář: Určité společenství, s cílem vytvořit řeholní společenství, může zažádat vedení katolické církve o oficiální uznání nového řádu nejdříve po několika letech, např. pěti letech zkušebního řeholního života. I v tomto období jim může kdokoliv žehnat.

28)„ …Ivan 13.května 1981 napsal……….“
Komentář: To by bylo jeden a půl měsíce před začátkem zjevení ( zjevení začalo 24.června 1981)?

RNDr. Ing. František Mráček, CSc.

Poznámka: Další dotazy je možno vznášet přímo na Centrum VÉRITÉ.

Související články:

Gospa-židovská dívka s modrýma očima
Opět se šíří dezinformace o Medžugorji I.
Dezinformace o Medžugorji na českém internetu
Oficiální poutě do Medjugorje zakázány
Kdo v Medjugorje dává poselství?
Podivná poselství "Panny Marie"
Adresář odkazů – stránky, jež pochybují o autenticitě Medjugorje
Proč jsou zjevení v Medjugorje falešná II.
Proč jsou zjevení v Medjugorje falešná I.