Ve Vatikánu včera skončilo dvoudenní jednání vysoce postavených církevních činitelů o způsobech, jak obnovit důvěryhodnost katolické církve v USA, která je otřesena skandály okolo případů sexuálního zneužívání dětí kněžími.

Podle zveřejněného závěrečného prohlášení se američtí kardinálové shodli na nulové toleranci vůči kněžím, kteří se provinili pedofilií, a navrhli zvláštní proceduru jejich zjednodušeného zbavení kněžského úřadu.

Zároveň ale vysocí církevní hodnostáři v prohlášení zdůrazňují neopodstatněnost tvrzení o údajné souvislosti mezi celibátem a pedofilií. Podle očekávání kardinálové potvrdili, že se v katolické církvi žádné změny pokud jde o celibát nechystají.

"Na pozadí skutečnosti, že souvislost mezi celibátem a pedofilií nemůže být vědecky prokázána, zasedání potvrdilo hodnotu kněžského celibátu jako daru od Boha církvi," citovala ze závěrečného prohlášení agentura Reuters.

Kardinálové v něm oznámili, že v červnu doporučí biskupské konferenci USA zavedení speciální procedury pro případy kněžích, kteří se opakovaně dopustili sexuálního zneužívání nezletilých.

"Svatý otec je přesvědčen, že v kněžské službě není místo pro nikoho, kdo zneužívá děti; musíme uvažovat z tohoto hlediska," řekl americký kardinál Theodore McCarrick. Podle jeho slov by kněz měl být z církve vyloučen, i kdyby se provinil jen jednou.

Vatikánský mluvčí Joaquín Navarro-Valls prohlásil, že 12 amerických kardinálů kromě přijatého závěrečné prohlášení napsalo také dopis adresovaný všem kněžím v USA.

Jeho autoři v něm vyjadřují podle agenturních citací "politování nad tím, že se biskupskému dohledu nepodařilo uchránit církev před tímto skandálem". "Víme o těžkém břemenu bolesti a hanby, které nesete, protože někteří z našich řad zradili milost kněžského úřadu tím, že zneužívali osoby svěřené jejich péči," stojí mimo jiné v dopise.

Kardinálové ve svém listu dále upřímně děkují všem americkým kněžím, kteří "zasvětili svůj život službě evangeliu" a slibují jim pomoci všemi prostředky v tomto "těžkém okamžiku".