Někteří chlapci milují baseball, ale Gary Hayes dával přednost církvi. "Kostel byl pro mě vším", vzpomíná na své dětství v americkém státě New Jersey. "V kostele se dostanete blíž k Bohu, když sloužíte mši, zpíváte ve sboru, když uklízíte, pomáháte jeptiškám. Kostel bylo místo, kde jsem se cítil bezpečný," popisuje. Bylo mu 15, když ho dva kněží začali opíjet a sexuálně zneužívat. Píše o tom International Herald Tribune.

Hayes chtěl být knězem už jako malý chlapec, a tak mlčel ze strachu, že duchovní by se rozhněvali a zabránili by mu v dosažení jeho cíle. Nakonec se knězem stal, a zároveň i vůdcem skupiny obětí.

"Někteří z nich spolupracují více s ďáblem než s Bohem," říká o pedofilních kněžích a o těch, kteří je kryjí, 49letý Hayes, pastor dvou malých farností ve státě Kentucky. V těchto dnech jedná v texaském Dallasu 300 amerických katolických biskupů o ukončení krize sexuálních skandálů v církvi a jejich cílem je přijmout politiku pro zacházení s pedofilními kněžími.

Oběti jako Hayes, který se jednání rovněž účastní, požadují přísnější opatření, než jaká obsahuje návrh dokumentu. Ten počítá s tím, že rozhodnutí o způsobilosti kněze, který zneužil nezletilou osobu, by záleželo na rozvaze biskupa.

Hayes společně s předáky dalších hnutí obětí chce, aby z řad duchovenstva odešli všichni známí pedofilové, bez možnosti druhé šance. Zatímco návrh biskupů se nezmiňuje o potrestání duchovních, kteří kryli zneužívání nebo přesouvali své podřízené mezi farnostmi, organizace obětí požadují odvolání takových církevních představitelů z jejich úřadu. Hayes ovšem neočekává, že biskupové na tyto požadavky přistoupí.

Většina lidí po vyslechnutí jeho příběhu nechápe, jak může nadále zůstávat v církvi. On si ale jiné povolání představit neumí. Zneužívání podle něj nemá s Ježíšem Kristem nic společného. Trvalo to však léta, než se přestal obviňovat za to, co se mu stalo.

Během studií v církevním semináři byl Hayes problémovým mladým mužem. Hodně pil a autoritu tamních představitelů podrýval na každém kroku. Zdroj své bolesti poprvé prozradil během jednoho sezení církevnímu psychologovi. Na příštím sezení měl potřebu se knězi svěřit úplně, ale on na to reagoval slovy, že to už slyšel, že má pokračovat dál. "Teď mě to štve. V té době jsem se snažil brát to tak, že mi možná dává dobrou radu."

V roce 1986 se Hayes v rodném Camdenu setkal se dvěma představiteli tamní diecéze a řekl jim o svém zneužívání. Představený podal na oba provinilce, Josepha McGarveye a Williama O'Connella, obvinění v interním memorandu, ale žádné kroky nebyly podniknuty. McGarvey byl následně povýšen a přesunut do jiné farnosti.

O'Connell opustil církev a byl obviněn ze sexuálního zneužívání tří chlapců na Rhode Islandu, kam se přestěhoval a kde krátce nato zemřel. Hayes byl vysvěcen v roce 1990 a odešel do Kentucky. S podporou tamního biskupa se obrátil na představeného v Camdenu, který mu přislíbil vyšetření jeho případu.

Když minuly měsíce bez jediného slova, podal Hayes se dvěma dalšími kněžími žalobu na camdenskou arcidiecézi. Spor byl vyřešen mimo soudní síň, McGarvey, který obvinění popřel, odešel na penzi.