Drazí přátelé, již nastala doba, kdy naši mladí farníci školou povinní obdrželi vysvědčení, snad pravdivé hodnocení jejich celoročního snažení či nesnažení. Zdali jste ještě nevzali žádný nástroj pochvaly do svých rukou, nabízím k zamyšlení článek, který se objevil v jednom zahraničním časopise.

Ježíš, žák jedné školy v Nazaretě, se vrací domů s vysvědčením. Opravdu není o co stát, a Marie, jeho máma, která nikdy nic neřekla k předcházejícím, je tentokrát nucena je ukázat Josefovi. Josef čte hodnocení žáka Ježíše:

Matematika: Příliš se nezapojuje a mimo dělení chlebů a ryb toho moc neumí. Sčítání moc nepochopil, neboť tvrdí, že jeho Otec a on jsou jedno. Vidí Jednotu všude a nepřipouští žádné dělení. Dává přednost číslům 1,3,7,12,72,1000,144000 více než jiným a projevuje jistou úzkost k číslu 11.

Fyzika: Trvá na tom, že má moc odvolávat přírodní zákony, když tvrdí, že má moc hory přenášet. Porušuje zákony gravitace - kráčí po moří, také optiky - vidí neviditelné a může vrátit zrak nevidomým.

Chemie: Místo toho, aby prováděl pokusy stanovené profesorem, baví se tím, že mění vodu ve víno, aby rozesmál své kamarády.

Slovní projev: Má velké problémy hovořit jasně: vyjadřuje se nesouvisle, v podobenstvích. Místo toho, aby hovořil latinsky, jazykem Říše, dává ve vyjadřování přednost lidovému dialektu zvanému aramejština.

Psaní: Nikdy nemá svůj sešit a tužky, proto je nucen psát do písku.

Chování: Projevuje nepříjemnou tendenci stýkat se s chudými, prašivými, a dokonce s prostitutkami. Rozsévá nepořádek mezi chrámovými prodavači. Dělá hluk a tím probouzí mrtvé.

Pořádek: Ztratil ve škole své věci. Tvrdí, že nemá dokonce ani kámen jako polštářek pod hlavu.

Názor školního psychologa: Žák Ježíš projevuje jistou tendenci k paranoie: tvrdí, že je syn Boží a jeho království není z tohoto světa. Navíc je možné u osoby najít počátek schizofrenie s rozdvojením osobnosti: dítě tvrdí, že je tři osoby v jedné, a byl spatřen na více místech na jednou.

Reakce sv. Josefa: Josef, po přečtení hodnocení žáka Ježíše, si řekne, že takto to nemůže jít dál, že je nutné přijmou nějaká opatření. "Tak, můj malý, když je to takto, začneš se mnou pracovat v dílně a můžeš udělat velký kříž nad svými velikonočními prázdninami.

Ponaučení : Je třeba vždy vidět dál než jsou postoje a činy lidí. Možná se nám stává, že soudíme naše mladé příliš rychle nebo příliš přísně.


odpovědný redaktor: Vojtěch Tutr

Zaujal Vás tento článek? Sdílejte ho a šiřte dál:


 

Související zprávy a články


Diskuze k článku

Christnet.eu chce umožnit svobodnou diskuzi, ale vyhrazuje si právo neukládat či mazat příspěvky v rozporu s pravidly diskusí: nadávky, osobní útoky na autora či ostatní komentátory, neucelenost logiky, příliš gramatických chyb, nedostatek konkrétních argumentů k tématu, obecné stížnosti na redakci, opakovaní stejných argumentů, falešné jméno nebo e-mailová adresu pro potvrzení komentáře, VÝKŘIK prostřednictvím velkých písmen, nepodložené argumenty a nepravdy, příliš dlouhé příspěvky, a obecně i příspěvky, které k diskuzi nepřidají nic nového.

Proč již není možné příspěvky do diskuzí pod články vkládat přímo?