Povodně - nový začátek?

Když jsem v pátek navštívil shromáždění asi 300 občanů obce Libiš, v těsném sousedství Neratovic, byl jsem velice zklamán chováním místních občanů. Lidé na sebe křičeli, skákali si do řeči a „kamenovali“ místní starostku, která „samozřejmě může za všechnu tu vodu“, jenž zaplavila obec.
Vzpomněl jsem si na slova kněze pronesená na bohoslužbě předešlého dne. Aniž by bagatelizoval hrůzu, která se stala, vyzýval lidi, aby více investovali do mezilidských vztahů a nespoléhali pouze na svůj majetek, který může lehce odplavat. „V těžkých chvílích se naopak o své přátelé nebo třeba ochotné záchranáře můžeme opřít“, řekl farář. Zdůraznil aspekt nového začátku, i když může být velice těžký a svými slovy nechtěl nikoho zranit v jeho starostech.

Emoce občanů jsou v obci, kde spadlo asi deset domů, více než pochopitelné. Mnohé škody budou i na nejstarší památce v obci - gotickém kostele sv. Jakuba, kde jsou vzácné nástěnné malby. Bude jistě třeba mnoho úsilí a finančních prostředků na obnovu obce. Povodňová vlna z Vltavy, která se valila od soutoku u Mělníka, obrátila tok Labe a vytvořila v oblasti velké jezero.

Pod vodou se ocitla i velká část Spolany - chemičky v Neratovicích,  která byla středem pozornosti medií ve čtvrtek 15. srpna. Nikdo ještě na jaře nevěřil, že by se mohlo vyplnit „hypotetické“ varování ekologické organizace Greenpeace o nebezpečí zatopení území závodu více jak stoletou vodou. Ve čtvrtek voda na území továrny stále stoupala a okolí města ohrozil i únik chloru.

Přestože koncentrace tohoto jedovatého plynu byly menší než povolené limity, bylo to, co následovalo po vyhlášení poplachu, více než paradoxní. Mnohé občany města, zvyklé z minulosti na podobné „spolanské mráčky“, zpráva ponechala v klidu. Dále chodili po městě, jako by se nic nestalo, a někteří se i opalovali. Znalci poměrů navíc věděli, že převládající západní větry odnášejí škodliviny na sousední obce a ne na město Neratovice. Tyto obce nebyly oficiálně nikým informovány, což je velká nezodpovědnost a ostuda pro město.

Na druhou stranu, informace České televize o chemickém ohrožení pro město byly poněkud zveličené a vyzněly poplašně. Ve vypjaté situaci, jaká nastala, to je však pochopitelné a je lépe riziko zveličit než ohrozit zdraví občanů.

Doufejme, že se v budoucnosti dočkáme nového začátku i v komunikaci mezi Spolanou a občany, kteří si uvědomí nenormálnost situace, kdy si nic nedělají z úniku jedovatých látek z továrny. Smutné je, že impulsem musely být tak hrozné povodně, které zasáhly město.

K tématu povodní též článek Když vesnici zaplaví voda

odpovědný redaktor: Milan Kovář