V sobotu 5. října proběhla ve Strakonicích dětská diecézní pouť Českobudějovické diecéze. Účastnilo se jí 750 dětí. Na úvod byla sloužena mše svatá, která trvala skoro hodinu a půl, z toho kázání kolem půl hodiny. Mše byla sloužena pod širým nebem a byla zima. Z přítomných několika stovek dětí, většinou z nižších tříd, jí pozorně sledovala jen malá část, ostatní se více méně nudily, méně ukázněné zlobily, takže se na mši nemohl soustředit ani jejich dospělý doprovod. Ke svatému přijímání přistoupila asi třetina dětských účastníků.

Ze zkušeností mnohých katechetů a organizátorů těchto poutí vím, že velká část dětí navštěvující hodiny náboženství není dosud pokřtěna. (Snad dosud platí tradice, že mši svatou mohou spoluslavit pouze pokřtění. Před slavením Eucharistie již dospělí katechumeni musí opustit kostel.) Ani všechny pokřtěné děti nenavštěvují se svými rodiči pravidelně mše svaté. Při pouti nalákáme děti-začátečníky na různé hry a soutěže, ale také je donutíme účastnit se něčeho, čemu nemohou rozumět, co nelze ani při nejlepší vůli katechety předem stručně vysvětlit. Když se večer zeptáme dětí, jaká byla pouť, tak si vzpomenou na části, kde mohly být aktivní. Pokud se jich zeptáme na bohoslužbu, tak si prakticky nepamatují nic. Neznamenala by srozumitelná a kratší bohoslužba slova daleko více, než dlouhá mše svatá? Při této otázce nechci zpochybňovat duchovní význam mše svaté pro přítomné. Jde o to, jak na tento duchovní vliv jsou děti připraveny a jak jej mohou později rozvíjet.

Autorka pracuje jako katechetka a pastorační asistentka

odpovědný redaktor: Vojtěch Tutr

Zaujal Vás tento článek? Sdílejte ho a šiřte dál:


 

Související zprávy a články


Diskuze k článku

Christnet.eu chce umožnit svobodnou diskuzi, ale vyhrazuje si právo neukládat či mazat příspěvky v rozporu s pravidly diskusí: nadávky, osobní útoky na autora či ostatní komentátory, neucelenost logiky, příliš gramatických chyb, nedostatek konkrétních argumentů k tématu, obecné stížnosti na redakci, opakovaní stejných argumentů, falešné jméno nebo e-mailová adresu pro potvrzení komentáře, VÝKŘIK prostřednictvím velkých písmen, nepodložené argumenty a nepravdy, příliš dlouhé příspěvky, a obecně i příspěvky, které k diskuzi nepřidají nic nového.

Proč již není možné příspěvky do diskuzí pod články vkládat přímo?