Nápis na schránce pro kosti mrtvých, nalezené nedávno v Izraeli, je zřejmě nejstarším dochovaným důkazem fyzické existence Ježíše Krista. Objev oznámil v odborném časopise Biblical Archeology Review francouzský odborník na staré nápisy z francouzské Vyšší školy aplikovaných studií André Lemaire.

Odborníci o Kristově fyzické existenci většinou nepochybují, ale zatím nebyl nalezen a prověřen jako pravý jediný hmotný artefakt z prvního století spojený s jeho životem. Nynější objev dává naději, že důkaz je na světě, i když podle expertů zůstává otázka, kde se schránka na kosti nacházela po uplynulých devatenáct století.

Nápis v aramejštině na prázdné schránce zní "Jakub, syn Josefův, bratr Ježíšův" a francouzský odborník ho datuje do roku 63 po narození Krista, tedy do doby třicet let po jeho ukřižování. Styl nápisu a fakt, že Židé provozovali pohřbívání ve schránkách jen v letech 20 před naším letopočtem až 70 let po našem letopočtu, poskytuje vysokou pravděpodobnost, že se zmiňuje skutečně o Ježíšovi, uvedl Lemaire.

Všechna tři jména na nápisu, Ježíš, Jakub i Josef, však byla v Jeruzalémě velmi rozšířená, ale na druhé straně jmenování bratra a otce na kostní schránce je podle Lemaira "velmi neobvyklé" a vyskytuje se jen v jednom dalším případě. Zmínka proto naznačuje, že takový člověk se musel těšit nezvyklé slávě, a Ježíš Nazaretský, jak víme, tuto podmínku splňoval, napsal Lemaire.

Prokázat nade vší pochybnost, že jde opravdu o Ježíše, však nelze. Lemaire dodal, že v tehdejším Jeruzalémě bylo dvacet mužů nosících jméno Jakub, kteří měli zároveň bratra Ježíše a otce Josefa. S odvoláním na izraelské vědce, kteří provedli mikroskopický průzkum patiny na schránce, archeologický časopis poznamenal, že tam nejsou žádné stopy po falšování.

Starověký židovský historik Josephus napsal, že muž jménem "Jakub, bratr Ježíše nazývaného Kristem", byl ukamenován k smrti za odpadlictví od židovské víry v roce 62 našeho letopočtu. Pokud byly jeho kosti uloženy do schránky, muselo se tak stát právě v roce 63.