Už sa mi to prestáva zdať nemožné. Vytvoriť profesionálne divadlo s kresťanskou tvorbou je poslanie, ktoré sme prijali od Pána Ježiša. Na začiatku však stálo založenie osobného vzťahu s Pánom Ježišom. Bolo potrebné stráviť istý veľmi príjemný čas v rozhovore s ním o ňom, o vlastnom živote, o poslaní. Pán si pripravil poslanie pre svojich ľudí aj do tejto oblasti. Je nám cťou nimi byť.

Takto došlo k založeniu združenia, ktoré nesie názov divadelné evanjelizačné spoločenstvo Jano. Právnou formou sme záujmové združenie občanov. Ídeovou náplňou divadla sa stala nová evanjelizácia. Našou úlohou je pozývať ľudí k odovzdaniu života Pánovi Ježišovi, živému vzťahu s ním. Ku životu s Božím slovom, ku vytváraniu malých spoločenstiev kresťanov. Zásadne hráme svoju vlastnú tvorbu. Reflektujeme, čo sa deje, a zasa prinášame niečo, čím chceme zasahovať. Prvým zdrojom je náš vlastný život s Pánom Ježišom. Pokúšame sa o profesionálny vzťah tak evanjelizácii ako ku divadelnej estetike.

Začali sme v roku 1994 premiérou muzikálu "Únos biskupa". Už táto premiéra mala v sebe všetky prvky našej estetiky. Hudba, humor, žiadny lacný sentiment, či ako sa hovorí "zbožné rečičky". Náš prejav o súčasných problémoch sveta a cirkvi je veľmi otvorený a úprimný. Niečo cítime a ponúkame to iným. S humorom to myslíme tak vážne, že sme v roku 1997 uviedli desať vydaní prvého slovenského kresťanského humoristického klubu Modré planetárium. Niekoľko vydaní vysielalo rádio Lumen.

Odohrali sme 14 premiér. Medzi inými: Únos biskupa (94´); Dni mojej lásky (95´); Kde láska má dom (97´). Vytvorili sme rad rozprávok pre deti. Dobrodružstvá Aničky Kačičky vyšli aj knižne a na MG kazete. Venujeme sa literárnej tvorbe. Vyšlo niekoľko našich brožúrok. Texty sú dostupné na našej stránke.

V minulej sezóne 2001-2002 nás videlo viac ako 12.891 divákov v piatich premiérach. Odohrali sme 163 vystúpení. Najzaujímavejšou prácou sa stala Expedícia Dávid. Tam sa blížime ku 10.000 divákov (okolo 9.200), ktorí za dva roky Expedíciu absolvovali. Jej zámerom je divadelnou imrpovizáciou oživiť a sprostredkovať dva momenty Dávidovho života. Neodmysliteľnou zložkou expedície a celej práce vôbec je humor. Je nesmierne dôležitý! Zámerom je získať ľudí pre čítanie Biblie ako niečoho živého, pútaveho, veselého. Práve s expedíciou Dávid sa chystáme v novembri 2002 na cestu po niekoľkých Slovenských mestách.

Čo sa týka súboru - vymenilo sa niekoľko zostáv. Práca je náročná, je jej veľa, je zle honorovaná. Treba veľa obetovať, stráviť s divadlom veľa času, veľa cestovať. Čiže nie je jednoduché vydržať a pracovať. Je to však vec poslania, služby a povolania od Boha. V súčasnosti máme jedného trvalého zamestnanca. Ostatní pracujú buď na dohodu o vykonaní práce alebo ako dobrovoľníci.

Začínali sme od nuly. Nikdy sme nemali na ružiach ustlané, skôr naopak. Napriek tomu nám Pán žehná, naša práca sa začína rozvíjať a skvalitňuje sa. Naším zámerom je nie len priniesť živé evanjelium, ale vytvoriť skutočné divadelné hodnoty. Základnym pilierom je Ježiš a množstvo volania na neho, čo si uvedomujeme zvlášť v poslednej dobe.

Hlavným zdrojom informácií o nás je naša domáca internetová stránka, všetky otázky radi zodpovieme i na maile. To, o čo sa snažíme, je budovanie prvého kresťanského profesionálneho divadla na Slovensku. Nech Pán Ježiš požehná!

Domovskou internetovou stránku můžete navštívit na adrese http://www.desjano.host.sk/, e-mail lze poslat na adresu desjano@host.sk.