V českých kostelech a farnostech začala kampaň, jejímž účelem je přesvědčit věřící, aby v červnovém referendu o vstupu do Evropské unie hlasovali pro. Ministerstvo zahraničí nechalo právě pro věřící vytisknout na dvěstě tisíc brožurek s názvem Brány Evropské unie otevřeny, které mají být distribuovány zdarma do kostelů, klášterů a sborů.

Podle Martina Horálka z tiskového střediska České biskupské konference měli všichni biskupové možnost vyjádřit se k textu brožury, finální podobu však určilo Ministerstvo zahraničí. Na distribuci se podle něj podílí kromě ministerstva, které financuje polovinu nákladů, po čtvrtinách také Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference.

Většina církví totiž vstup do EU podporuje a jejich představitelé svůj postoj vyjádřili před měsícem ve společném prohlášení na závěr konference Křesťané a Evropská unie. Nesouhlasný postoj zaujala pouze Apoštolská církev, která nesdílí tvrzení, uvedená v tomto prohlášení. "Považujeme za nebezpečné klamání veřejnosti proklamovat, že principem evropské integrace je 'úcta k životu a celému stvoření'," řekl k tomu biskup Apoštolské církve Rudolf Bubik.

Zatímco tedy oficiální představitelé vstup do EU podporují, z některých kruhů uvnitř církve se ozývají poměrně ostré protesty. "Přesvědčovací kampaň biskupů ve prospěch vstupu do EU je zneužitím jejich Kristem udělené autority, neboť používají chrámy Boží k politické propagaci organizace, jejíž charakter a směřování neodpovídají přirozenému zákonu ani sociálnímu učení církve," říká k brožurkám v kostelech ředitel Občanského institutu Michal Semín.

"Jestliže jsou církevní představitelé přesvědčeni o tom, že proces evropské integrace představuje pozitivní dění, že mnohé z principů fungování současné EU mají své kořeny v křesťanství, je zcela legitimní takový vývoj podpořit. Ostatně právě současný papež Jan Pavel II. je jedním z největších propagátorů znovusjednocené Evropy," uvedl pro Magazín ChristNet.eu Martin Horálek z tiskového střediska ČBK.

Podle některých odpůrců v římskokatolické církvi je rozdávání brožurek navíc v přímém rozporu s kodexem kanonického práva, konkrétně s kánonem 827. S tímto pohledem však oslovení odborníci na církevní právo nesouhlasí. "Kodex upravuje rozhodování o náboženské literatuře. S dovolením diecézního biskupa se však v kostele může rozdávat i jiný druh literatury a sem spadá také brožurka o EU," říká doc. František Polášek, který je soudním vikářem olomoucké arcidiecéze. "Církevní schválení slouží k tomu, aby bylo zaručeno, že obsah knihy, která pojednává o náboženských nebo mravních tématech není v rozporu s vírou a mravy. Nepotřebují jej tedy tiskoviny, které se nevyslovují k těmto tématům," dodává Mgr. Monika Mahdalová z olomouckého interdiecézního soudu.

Dalším sporným bodem je to, zda jsou brožurky reklamou, která věřící přesvědčuje, jak mají hlasovat, nebo jen informačním materiálem o Evropské unii.

"V kostelech jsou k dispozici brožurky, jejichž fotografické doplňky podprahově sugerují dojem, jako by snad EU byla řízena biskupskými konferencemi členských států (...) Jedná se o renesanci těch nejodpornějších rysů josefinismu, kdy byli kněží vnímáni jako státní úředníci, poučující věřící v občansko-správních záležitostech," tvrdí Michal Semín. Horálek však s takovým pohledem nesouhlasí: "Nejde o idealizaci EU, zmíněná brožura je informačním zdrojem, nikoliv propagačním letákem." Podobně vnímá propagaci také poslanec Jiří Karas: "Na rozdávání brožurek nevidím nic špatného. Každý křesťan má být trochu politikem a brožurka jen informuje."

Brožuru v elektronické podobě se můžete prohlédnout na stránkách TS ČBK.