Přijde babička za panem farářem a s vážným obličejem mu povídá: "Pane faráři, když dám 50.000 na kostel, budu za to spasená?"
Pan farář se na chvíli zamyslí a pak povídá: "Jestli budete spasena, to s jistotou říct nemohu, ale určitě to můžete zkusit."