Sdružení Česká katolická charita zahájilo ve čtvrtek 22. května informační kampaň s názvem Žijí mezi námi. Tato kampaň má za cíl upozornit na život handicapovaných občanů a zároveň jim nabídnout pomoc. Celý projekt finančně podpořila Česká spořitelna.

V souvislosti s touto kampaní byly vybrány čtyři projekty, které finančně podpoří Česká spořitelna: Charitní centrum sv. Kláry – Komunitní zařízení pro osoby se zdravotním postižením v Hrabyni, denní stacionář pro děti s těžkým mentálním postižením Emanuel v Boskovicích, osobní asistence těžce tělesně postiženým Městské charity Plzeň a chráněná dílna sv. Josefa pro zdravotně postižené v Uherském Brodě. Česká spořitelna u každého z těchto projektů přispěje jednorázovou částkou na konkrétní věc.

Proč se Česká spořitelna rozhodla pomoci Charitě? "Jsem přesvědčen, že sponzorský dar je ve správných rukou profesionálů a výrazně pomůže všem, kteří naši pomoc potřebují. Česká spořitelna chce tento program podporovat i v budoucnu a naplňovat tak své heslo - Jsme vám blíž," uvedl u příležitosti podpisu sponzorské smlouvy Karel Machytka, ředitel odboru sponzoringu České spořitelny.

První z projektů, který Charita představila je Centrum sv. Kláry. Jedná se o komunitní centrum pro osoby se zdravotním postižením. Zřizovatelem je Charita Ostrava. V Hrabyni funguje rehabilitační areál, proto vznikla potřeba postarat se o hadicapované lidi i po stránce duchovní, kulturní a sociální. Centrum pořádá meditace, bohoslužby a modlitební setkání, koncerty, výstavy, přednášky a promítání filmů. K dispozici je eucharistická kaple propojená s ekumenickým sálem, kulturně společenský sál s knihovnou, internetovou kanceláří a možností občerstvení.

Vlastní centrum bylo otevřeno již před rokem. Provozuje asistenční a pečovatelskou službu, úklid a dopravu v rehabilitačním areálu Hrabyně. Více vedoucí centra František Horsák "Centrum má 9 zaměstnanců a 8 dobrovolníků, denně sem dochází 30-50 lidí, kolem 25 je zaregistrovaných v klubu, kulturní akce navštěvuje v průměru 40-60 lidí, duchovní akce kolem 80 lidí, právní a sociální poradnu navštíví 10-12 lidí týdně, jazykové kursy 12 lidí, kteří vydrželi."

Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava, zdůraznil, že centrum vzniklo z iniciativy místních vozíčkářů a podle jejich potřeb se také řídí jeho aktivity. "Reprografická dílna zpracovává zakázky nejen pro Charitu Ostrava, ale také pro obec a to je důležité, vytváří se pouto s obcí. Ti lidé najdou nový smysl života, cítí, že jsou užiteční."

Tento pocit "užitečnosti" zdůraznil i generální sekretář Charity Jaroslav Kopřiva: "Projekt Charitního centra sv. Kláry má velkou hodnotu. Nabízí smysluplné využití volného času postiženým lidem a je otevřený okolního světu, obci, veřejnosti. Je to obdivuhodné dílo, v naší republice ojedinělé."

Letošní jarní kampaň navazuje na obě akce, které Sdružení Česká katolická charita uspořádala ve spolupráci s Českou spořitelnou v průběhu loňského roku. Loňská jarní kampaň byla zaměřena na pomoc matkám s dětmi v tísni, podzimní byla věnována seniorům. Stejně jako v loňském roce jsou i letos nedílnou součástí kampaně snímky světoznámého fotografa Jindřicha Štreita, které pořídil během návštěv charitních zařízení.