Spory mezi Českou biskupskou konferencí (ČBK) a časopisem Mezinárodní report (MR) nejsou již dlouho žádným tajemstvím. V posledních týdnech tyto spory vyvrcholily krokem, který u nás zatím nemá obdoby – biskupové veřejně žádají věřící, aby MR vůbec nečetli. "… čeští a moravští biskupové ve svých oběžnících vyzývají farnosti a věřící, aby Mezinárodní report neodebírali," píše se ve Sdělení Sekretariátu ČBK, které vyšlo před dvěma týdny v Katolickém týdeníku pod nadpisem Biskupové: Neodebírejte Report. Podle tohoto článku mimo jiné MR "kalí vodu v církvi" tím, že se "tváří superkatolicky", ale přitom publikuje články "skutečných schizmatiků".

Mluvčí ČBK P. Daniel Herman uvádí, že spory byly dosud jen minimálně medializovány. "Již v roce 2000 vyšel v diecézních oběžnících pražské a královéhradecké diecéze zákaz distribuce MR v kostelích," uvedl Herman. Došlo k tomu i proto, že takto explicitní zákaz je vlastně zbytečný. Podle Kodexu kanonického práva je totiž v kostele povolena distribuce pouze těch tiskovin s náboženskou tematikou, které mají církevní schválení. MR toto schválení nemá, takže jeho nabídka v kostele by teoreticky neměla připadat v úvahu. Praxe je však jiná, což přiznává i Daniel Herman. "Režim distribuce tiskovin v kostelích je u nás velmi liberální," uvádí.

Jeden ze sporů skončil podle Hermana tím, že po zákroku kardinála Vlka odstranil tehdy ještě Mezinárodní katolický report z názvu slovo katolický. "Pan kardinál měl obavy, že slovo katolický vzbuzuje dojem, ze se jedná o oficiální časopis katolické církve," říká k tomu vydavatel MR David Rejl. "Vyšli jsme mu vstříc a sami jsme o své vůli název časopisu změnili, aby již nedocházelo u nikoho k omylu."

Chtějí biskupové nyní Mezinárodní report zlikvidovat? Report byl podle Rejla vždy na hranici své existence a všechny kontroverzní články, proti kterým biskupové protestují, snižují náklad časopisu. Daniel Herman říká, že samotná existence časopisu je mimo rámec kompetence biskupů. "V rámci svobody tisku, která je nedělitelná, může u nás vydávat kdokoli cokoli. Tak, jako vycházejí například Haló noviny, vychází i Mezinárodní report," nabízí srovnání Herman. "Oboje má svoji klientelu, která si svým čtenářským zájmem své oblíbené noviny vydržuje."

Hlavní problém je podle mluvčího Hermana v tom, že se vydavatel snaží MR vydávat za církevní časopis. Třeba tím, že v tiráži každého čísla je uvedeno, že MR přispívá k hlásání radostné zvěsti šířením informací, vzděláváním a prezentací objektivních a nezkreslených údajů, a dále, že je oddán Svatému otci, našim biskupům a oficiálnímu učení katolické církve. Biskupové se však domnívají, že to není pravda. "Podle obsahu časopisu to neodpovídá skutečnosti a pouze slouží k matení čtenářů," říká Herman.

Podle Davida Rejla je podmínkou k uveřejnění článku v MR jeho obhajitelnost ve světle katolické víry, tlumočené učitelským úřadem katolické církve. Deklarovaná oddanost biskupům pak prý nevyjadřuje to, že by měl MR psát tak, aby se to někomu líbilo. "Milovat a být oddaný neznamená slepě poslouchat. Miluji svého otce, který mě vychoval, ale přesto dnes vím, že se v mnohém mýlil," uvedl pro Magazín Christnet.eu Rejl.

Biskupové ve své výzvě také odsuzují způsob, jakým MR informoval ve svém červencovém čísle o ekumenické akci Kirchentag, která se konala v Berlíně, a jmenovitě kritizují autora článku Ekumenický pokrok, zpátky ni krok Michala Semína. O něm také uvádí, že je "známým lefebvristou". "Pan Semín si nynější zájem o svou osobu vykoledoval svým článkem o ekumenismu v červencovém vydání MR," potvrzuje Herman.

Semín však s tímto označením nesouhlasí. "Ohrazuji se proti tvrzení, že jsem "lefebvristou", brání se v odpovědi, adresované Katolickému týdeníku a biskupům. "Jsem římským katolíkem, vyznávajícím katolickou nauku v její úplnosti a věrný neomylnému učitelskému úřadu katolické církve. Je morální povinností autora Sdělení prokázat opak," dodává. (Celý text odpovědi M. Semína najdete zde.)

"Vypadá to, že nás dnes soudí biskupové, ale Bohu díky to není soud nejvyšší. Jednou budeme stát před nejvyšším Soudcem a jen v jeho očích si přejeme být spravedliví," obhajuje Mezinárodní report Rejl. Podle Hermana se nyní biskupové rozhodli proti MR veřejně vystoupit proto, že "opakovaně a hrubě porušuje etická pravidla poctivé žurnalistiky a zastává stále výrazněji rozkolnická stanoviska."