Dnes v dopoledních hodinách zemřel biskup Antonín Liška. V katedrále sv. Mikuláše to v závěru slavnostní mše sv. k zahájení akademického roku na Teologické fakultě Jihočeské univerzity oznámil jeho nástupce, biskup Jiří Paďour.

Antonín Liška stál v čele českobudějovické diecéze od roku 1991, kdy vystřídal Miloslava Vlka, který byl jmenován arcibiskupem pražským. Od roku 2002, kdy byl pro svůj věk uvolněn z funkce diecézního biskupa, je českobudějovickým biskupem Jiří Paďour.

Antonín Liška se narodil 17.9.1924 v Bohumilicích. Studoval na redemptoristickém gymnáziu a vstoupil do této kongregace. V roce 1944 složil sliby a studoval na jejím učilišti v Obořišti.

Spolu s ostatními řeholníky byl od dubna 1950 internován v Králíkách a na podzim nasazen do pracovních jednotek PTP. V této době byl v Praze pražským pomocným biskupem Kajetánem Matouškem dne 22. září 1951 tajně vysvěcen na kněze.

Po návratu z vojenské služby působil v různých civilních zaměstnáních ve svém rodišti a jeho okolí. V duchovní správě mohl působit až od roku 1971, kdy se stal administrátorem v Poříčí n. Sázavou v pražské arcidiecézi.

Na bohoslovecké fakultě v Litoměřicích získal doktorát teologie. Podílel se na ekumenickém překladu Písma svatého, stal se oficiálem interdiecézního církevního soudu. 1.6.1987 byl jmenován kanovníkem metropolitní kapituly u sv. Víta.

19.5.1988 byl jmenován titulárním biskupem z Vergi a pomocným biskupem pražským, biskupské svěcení přijal z rukou kardinála Františka Tomáška 11.6.1988. Biskupem českobudějovickým byl jmenován papežem Janem Pavlem II. 28. srpna 1991 a úřadu se ujal 9.11.1991. Jeho biskupské heslo bylo Evangelizare pauperibus, hlásat evangelium chudým.