Veřejná disputace v Poslanecké sněmovně na téma "Interrupce z pohledu lékaře", která proběhla 11.11.2003, přinesla zajímavá zjištění. Zatímco odborníci, např. embryolog docent MUDr. Petr Hach, na základě posledních vědeckých poznatků jednoznačně konstatovali, že potratem se zabíjí svébytný lidský jedinec, byť v prenatálním stavu, obhájci legality potratů se pokoušeli tuto skutečnost zcela nevědecky zpochybnit.

Podivnou a s posláním lékaře kontrastující větu pronesl např. chirurg prof. MUDr. Pavel Pafko: "Hodnota svobodného rozhodnutí je víc než hodnota života"(!). Užil dokonce srovnání s Janem Husem a Janem Palachem, kteří ovšem mohli rozhodovat o svém, a nikoli o cizím životě.

Že při potratu jde o zabití lidského plodu, se Pafko snažil zpochybnit srovnáním s asistovaným těhotenstvím, kde dochází k oplodnění více vajíček. "Kdybychom řekli, že počátkem života je oplodněné vajíčko, tak co s těmi dalšími vajíčky? To jsou potom permanentní vraždy," dospěl poněkud překvapivě k logickému závěru prof. Pafko.

Neuvěřitelnou mravní otrlost ve vztahu k lidským životům vystihl doc. Hach, když konstatoval, že "medicína je nucena likvidovat jedince v míře, o které se válečným ztrátám ani nesnilo a je tlačena do situace, kdy by měla souhlasit se zabíjením starých a nemocných jedinců na jejich přání". V podobném duchu je interrupce v dnešní době pokládána jen za "mechanismus nápravy sexuální nevázanosti".

Skutečně vážným problémem, na nějž lékaři ve svých příspěvcích narazili, je otázka geneticky vadných plodů. Potrat v takovém případě prof. Pafko pokládá za humánní. Za antihumánní by naopak považoval, kdyby žena musela porodit např. plod bez hlavy. Jak ale upozornili další lékaři, takový příklad je extrémní, a v naprosté většině potratů jde o usmrcení zcela zdravého plodu. Podle doc. Hacha je i narození částečně postiženého dítěte menším zlem nežli potrat. V určitých případech je takové dítě zvláštním dobrodiním rodiny.

Lékařskou disputaci o potratech vyvolal návrh novely interrupčního zákona, který se bude projednávat v závěru letošního nebo na počátku příštího roku. Podle názoru většiny zúčastněných lékařů se ukázalo, že umělé potraty nejsou obhajitelné ani z lékařského ani z jiného eticky přijatelného hlediska.

Novela, měnící potratovou praxi v duchu Listiny základních lidských práv a svobod, která zajišťuje ochranu života dítěte i před narozením, je proto důležitým legislativním nástrojem k uvedení práv dětí do souladu s kulturní a civilizační úrovní třetího tisíciletí.

Autor je poslancem za KDU-ČSL