Páter Jindřich Kvalt (* 1962) z Humpolce je opravář aut a zároveň ve volném čase kněz a správce 49 farností. Každoročně tráví dovolenou v Karibiku, v garáže jeho vilové fary se lesknou dva bavoráci 850i s obrovským neonovým nápisem "Ježíš Tě nikdy nepřeveze!". Zeptali jsme se ho na několik otázek ohledně jeho podnikání.

Pane Kvalte, co je pro vás důležitější?

Aby bylo od začátku jasno: hlavní je oprava aut, farničení mám jen jako bokovku. Ale i to je samozřejmě živnost – v případě, že by mě někdo chtěl následovat, musím upozornit: živnostenský list na farničení z nějakého důvodu neexistuje, ale dá se to "utopit" buď v kultuře, školení, psychoterapii (zpověď), ale kuriózně i v zavlažování (křty) nebo v potravinářství či hostinské činnosti (podávání nápojů a potravin). Je to prostě podnikání jako všechno ostatní.

Ale jak se vyrovnáváte s morální rovinou tohoto počínání?

Co blbnete, vždyť já se vracím k prvopočátku církve! Co k počátkům! Před ně! Například Mojžíš: vždyť ten furt chtěl smlouvu, smlouvu s Hospodinem. Slyšíte ten obchodní výraz: smlouva! A vemte si apoštoly - to byli všechno živnostníci, i při chození s Ježíšem nadále čile obchodovali, jak dokazuje bible - ať už jde o rybaření, rozmnožování chlebů a ryb (výraz "rozmnožení" mimochodem používají rusky mluvící obchodníci pro klasickou fintu s navýšením daně u neokolkovaných potravin) anebo obchod s dopravními prostředky, jak Ježíšovi sháněli osla pro transport do metropole.

Jak vám to jde dohromady s farářováním?

Nejlepší je být na hranici dvou, nebo úplně nejlíp tří biskupství, proto jsem se přestěhoval do Humpolce, kde se dají při troše talentu zvládnout i čtyři diecéze, pražská, budějická, královéhradecká a brněnská. Oni mají na biskupstvích menší chaos, a tak nevědí, že mám čtyři zaměstnavatele, tudíž i čtyři platy. Duchovně je to pro lidi taky pestřejší, vždyť u mě se vystřídají čtyři biskupové. Navíc je velice dobré a pro byznys přínosné stávající farnosti ještě dále rozčlenit a rozkouskovat, a tím získat od biskupa příplatky, které jsou za každou další farnost.

Jak se to dělá? No, celkem jednoduše. Stará neobydlená budova se na katastrálním úřadě za pár stovek úplatku přepíše na faru, získá statut fary, ačkoli tam není ani voda ani topení, nic. A víte sami, že podobných starých baráků je vždycky na vsi víc. Takže já mám v jedné vsi i více farností a zatím mi na to nikdo nepřišel. Mým ideálem je: Co člověk, to farnost. A toto heslo mám podložené i slovy proroka: "Farnost nad farnost, všechno je farnost."

Jak to ale všechno stíháte, vždyť už teď máte 49 farností?

Mám najmuté své lidi, já si přece můžu dovolit takovou malou poboční firmu. Ta naše se jmenuje První farní - má svojí dozorčí radu, atd. V praxi to vypadá tak, že já jsem ředitel, jedna paní mi vede účetnictví, další člověk pohřby, další křty, jiný oddává.

Chcete říct, že máte velký počet jáhnů?

Ale kdepak! Vždyť sami víte, že pohřeb nebo křest může vést zručný ministrant, já mu napíšu jednoduchý itinerář.

Jindřich Kvalt se svými dvěma "vykonavači pohřbů" – pak není ani pohřeb důvodem ke splínu.

Ale co nedělní mše?

To je trochu složitější, ale v dnešní technické době se dá zvládnout i to! V CIC je totiž uvedeno, že proměňování má být přítomen kněz, ale není napsáno, zda skutečně, nebo stačí virtuálně. Já volím druhý způsob. Mám nahrané jednotlivé části liturgie na CD v mp trojkách: různé úvodní modlitby, eucharistické modlitby, modlitby po přijímání, přání pěkné neděle, i přímluvy se dají nahrát. Dá se to dokonce seřadit za sebou, pak už se to v Media Playeru pouští samo. Jedinou potíží jsou ovšem litanie, tam musím odhadnout, jak rychle asi budou lidi odpovídat. Kázání posílám předem e-mailem, i když, po pravdě řečeno, co si budeme povídat, vždyť ony ty kázání se zas tak často nemění. Stačí jedno adventní, vánoční vydrží do února, pak je myslím ten ... post, ne? pak velikonoce, ty vydrží do června a v létě se pak ani moc kázat nemusí.

Jak tedy vypadá taková vaše typická mše?

Mše vypadá tak, že vpředu u oltáře sedí technik a má před sebou počítač, kde pouze skládá a kombinuje podle aktuální situace v kostele jednotlivé části a pouští je. Ještě jsou na CD písně ke mši, takže lidi se rozhodně nenudí. Usilujeme o zlepšení: chci jít s dobou, a tak hodlám koupit DVD přehrávač. Pak by starý nechutný oltářní obraz konečně zastínilo krásné bílé nové plátno, kde by mě lidé viděli a hovořil bych tak přímo k nim. K písním pak budou videoklipy - například k písni Na kolena padejme nahrál klip Ivan Hlas nebo Slyš, jaký to nad řekou jásot a ples Leoš Mareš s Terezou Pergnerovou.

Jedno ze společenství starších žen P. Jindřicha Kvalta. Přes připojení k satelitu jsou internetem spojeni s kamerou, která snímá autoopravářskou dílnu jejich pastýře.

A co výuka náboženství?

Já mám takovou počítačovou hru, klasickou střílečku, která je pojatá jako boj mezi apoštoly a Římany, a tu rozdám těm dětem. Oni si to pak ve dvojicích přehrávají, bojují a tím se vyplní nejmíň dvě hodiny. A přitom se nenápadně učí - při každém zneškodnění protivníka jim počítač hlásí nějaký štěpný citát z Bible.

Stránky autora spolu s dalšími články naleznete na adrese http://www2.webpark.cz/prokoptunel/.