Jako pracovník Tiskového střediska České biskupské konference (TS ČBK) jsem byl zodpovědný za mediální zpracování návštěvy kardinála Špidlíka v České republice ve dnech 21.-25.2. Chci proto reagovat na článek Milana Badala, který byl pod názvem "Kardinál Špidlík zapomenutý" zveřejněn na ChristNet.eu.

Mediální prezentaci návštěvy kardinála Špidlíka se TS ČBK věnovalo již před jeho samotným příjezdem do Čech. Kromě organizačních záležitostí bylo třeba informovat média, aby byla schopna zařadit tuto událost do svých redakčních plánů. Realita proto nevypadá tak, že na jedné straně stojí TS ČBK se svou "obyčejnou neschopností", jak pan Badal ve svém článku naznačuje, a na druhé straně "světská média" (opět výraz Milana Badala). Úkolem TS ČBK je totiž především vytvářet adekvátní servis pro média všeobecně, bez ohledu na to, zda je podle optiky pana Badala lze zařadit do kategorie "světská" či "katolická". Spolupráce, otevřenost a snaha vycházet požadavkům novinářů vstříc, je tedy základem naší práce.

Jako argumenty na obranu proti nařčením ve zmíněném článku mohu uvést, že tiskové konference s panem kardinálem Špidlíkem, která byla pořádána TS ČBK, se zúčastnili novináři celkem ze 16 různých médií. Pouze v naší databázi monitoringu tisku se ve dnech 21.-25.2. objevilo 20 článků věnovaných kardinálovi Špidlíkovi. O této události informovala veřejnoprávní média v hlavních zpravodajských pořadech prakticky každý den této návštěvy. Protože jsem pana kardinála Špidlíka doprovázel během většiny jeho pobytu v Čechách, mohu odpovědně říci, že zájem novinářů o jeho osobu byl tak velký, že jsme naopak museli zájemce odmítat s ohledem na značnou únavu a obavy o zdraví tohoto 83letého muže.

Spekulace spojené s návštěvou kardinála Špidlíka u prezidenta Klause jsou úsměvné. Pravda je totiž mnohem prozaičtější. Protože jsem kardinála Špidlíka na tuto návštěvu doprovázel, vím jistě, že schůzka s prezidentem republiky byla zcela soukromého charakteru. Proto také oba aktéři setkání o jeho průběhu informovali novináře pouze v nejzákladnějších rysech a pan kardinál Špidlík tím projevil svůj absolutní respekt k soukromí prezidenta Klause. TS ČBK informovalo odběratele našeho zpravodajského servisu o návštěvě u prezidenta republiky mimořádnou zprávou.

Pokud má pan Badal přesto určité připomínky k mé práci, ujišťuji ho, že od něho rád přijmu jakoukoliv konstruktivní kritiku. Ta však předpokládá znalost reality a vzájemnou výměnu informací. Bez tohoto předpokladu se nemohu zbavit pocitu, že zde jde spíše o záměr pošpinit a ublížit.

Pozn. redakce: Autor reaguje na komenář Milana Badala z 1.března 2004 vydaný v rubrice zamyšlení.