ČTK vydala zprávu o tom, že Arcibiskupství olomoucké prohrálo další soudní při s vinařskou firmou Arcibiskupské vinné sklepy Kroměříž … dále, že Arcibiskupství nekale podnikalo atd. Tuto informaci převzala většina sdělovacích prostředků včetně Magazínu Christnet a vinou ČTK tak informovala veřejnost nepravdivě.

Proto Vás žádáme o uvedení opravy své zprávy a dále o uvedení informace o skutečných účastnících soudního řízení u Vrchního soudu v Olomouci. Viz přiložené předvolání k jednání před odvolacím soudem (toto odvolani bohužel nejde z technických duvodů v Magazínu ChristNet.eu z zobrazit). Pozn redakce: V něm je uvedeno, ze spor je veden mezi Arcibiskupskými vinnými sklepy Kroměříž spol s. r. o. a Arcibiskupskými zámeckými sklepy Kroměříž, s. r. o. Kroměříž. Arcibiskupství olomoucké nemá žádný Živnostenský list ani jiné oprávnění k podnikání, z toho důvodu ani nemůže podnikat, natož nekale.

ČTK by měla šířit objektivní a ověřené zprávy už kvůli odpovědnosti vůči svému nezastupitelnému postavení v mediální oblasti a rovněž tak i ostatní sdělovací prostředky, včetně Vašeho Magazínu.

Pozn.redakce: V Magazínu ChristNet.eu vycházejí zprávy agentury ČTK na základě smlouvy, která mezi oběma subjekty je více jak dva roky podepsána. Agentura ČTK je považována u nás i ve světě jako jedna z nejlepších zpravodajských agentur stejně jako Reuters, AFP a další. Proto i zpravodajství ChristNet.eu otiskuje jejich zprávy bez dodatečných obsahových úprav či poznámek. Samotná agentura ČTK totiž ručí za jejich správnost svým jménem a postavením.
Podle sdělení jednoho z kolegů z agentury ČTK, který si nepřál být jmenován, je ve výpisu z obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 39514, který je přístupný i na internetu, zápis ze dne 16.02.2001. Zde je u společnosti Arcibiskupské sklepy Kroměříž s.r.o. uveden jako majoritní vlastník Arcibiskupství olomoucké (70%podíl), zastoupené Mons. Janem Graubnerem, arcibiskupem olomouckým a metropolitou moravským.
Magazín ChristNet.eu po posouzení celé věci zastává názor, že šlo ze strany ČTK nejméně o nepřesné vyjádření. Proto považujeme za svou povinnost tuto věc uvést na pravou míru a za případnou chybu ze své strany se veřejně omluvit.
Na druhou stranu bychom chtěli zdůraznit, že se Magazín ChristNet.eu nesnaží o jakoukoliv zaujatost. Proto je ochoten přinést jakoukoliv smysluplnou tiskovou zprávu (vyjádření) k aktualnímu dění u nás i ve světě bez ohledu na vydavatele (kterékoliv biskupství či jiný církevně-náboženský subjekt).