Nebyli by to přátelé starých pořádků, kdyby nezneužili projednávání školského zákona k výletu do totalitní minulosti. Trnem v oku samozřejmě jim je výuka náboženství a domácí vzdělávání. Zatímco v prvním případě by se soudruzi rádi vrátili ke své proticírkevní legislativě z r. 1949, ve druhém se dokonce dovolávají císařského výnosu o povinné školní docházce z 18. století.

Zákonodárkyně KSČM Marková navrhla "omezit působení církví ve veřejných školách" a vyřadit školy zřizované církvemi ze školského rejstříku. Podle ní tyto školy neplní veřejnou službu podle školského zákona, takže nemají ve školství co dělat. Ať si je prý financuje ministerstvo kultury. Komunistická poslankyně samozřejmě neřekla z čeho, protože potřebné zdroje pro financování církví rozkradli po roce 1948 právě komunisté a dosud nebyly vráceny.

Ještě jsme nezapomněli na zločiny spáchané komunisty na církvích za totalitního režimu a už znovu rozjíždějí proticírkevní tažení podle svého starého scénáře. Výuku náboženství podle nich nemají zajišťovat kvalifikovaní školští pracovníci, ale pouze duchovní, a to zdarma! Duchovních je přece nedostatek a nevědí, kam dřív skočit, takže když se jim nařídí ještě zajišťovat veškerou náboženskou výuku, utrpí už tak poddimenzovaná pastorační péče ve farnostech. A o to přece komunistům jde - zlikvidovat náboženství i věřící jako "třídní nepřátele". Snaží se proto torpedovat veřejně prospěšnou spolupráci církví se školami a prosadit bolševickou zásadu totální ateizace společnosti.

Podobně se snaží zlikvidovat i slibně se rozvíjející domácí výuku. Také na ní jim nejvíce vadí, že nemohou kontrolovat, jestli se doma neučí něco jiného, než hlásá Komunistický manifest. Ani tady to ovšem neřeknou na rovinu a uchylují se k fantasmagoriím. Mohly by se prý "objevit případy dětské domácí práce místo učení", dojemně se stará poslankyně KSČM Levá. Ať se prý děti raději zúčastní státního "velkochovu"kde jim domácí práce rozhodně nehrozí. Přece nemohou učit děti rodiče, volají soudruzi, když povinnou školní docházku zavedla už osvícená Marie Terezie! Inu, když komunisté chtějí něco zničit, spojí se třeba se samotnou císařovnou.