Vy jste přišel na chybu v rozdílu počtu návštěvníků bohoslužeb uvedených v nedávné zprávě Tiskového střediska České biskupské konference, kterou přejala většina českých a zahraničních médií. V čem tato chyba spočívala?

Chybné je porovnání se stavem z roku 1999, v údaji za celou ČR. Zpráva uvádí pokles něco málo přes 9 tisíc, skutečný pokles je okolo 20 tisíc účastníků.

Jak jste na to přišel?

Ve zprávě mě upoutal, kromě celkového úbytku 9 tisíc, údaj za brněnskou diecézi, který udává úbytek kolem 11 tisíc. Z toho vyplývalo, že by souhrn za všechny ostatní diecéze musel být kladný, což neodpovídalo ani průvodnímu textu. Z tabulky, která je přístupná na stránkách ČBK, je zřejmé, jak k chybě došlo. Za litoměřickou diecézi není znám počet účastníků bohoslužeb v roce 1999, a jako rozdíl je použit celý letošní výsledek, 10 739. Tento „nárůst“ se pak projeví v údaji za celou ČR.

Jaký je Váš názor na úbytek lidí na bohoslužbách? Jaké jsou podle vás důvody tohoto stavu?

Vzhledem k rozložení úbytku mezi moravskými a českými diecézemi si myslím, že na Moravě ubývají účastníci, kteří do kostela chodí ze zvyku nebo z ohledů na okolí. Tento přístup se zřejmě nedaří předat další generaci, a brzo i tady na Moravě budou v kostele jen ti, kteří se pro křesťanskou víru osobně rozhodli.

Čím mohou bohoslužby lidi obohatit?

Já mohu říci pouze, čím obohacují mě: kromě milostí ze slavení eucharistie, které získávám, je to hodinka týdně, kterou se snažím využít k modlitbě a k zamyšlení nad liturgickými texty, a v neposlední řadě je to i setkání s přáteli.

Děkuji za rozhovor.

Josef Krčál - Narozen 1950 v Jihlavě, absolvoval průmyslovou školu v Jihlavě a pak VUT FE Brno. Několik roků  pracoval v Praze. V současné době se živí jako programátor. Je ženatý, má 4 syny ve věku od 18 do 24 let.