Poprvé se začalo veřejně hovořit o spolupráci generálního sekretáře ČBK Karla Simandla se státní bezpečností v na jaře roku 2003. Jeho jméno se totiž objevilo v seznamech StB uveřejněných na internetu. Simandl je zde uveden pod krycím jménem JAB a mimo data narození, registračního čísla a druhu svazku se z tohoto seznamu nedá nic vyčíst.

Tiskové prohlášení z roku jara 2003

K tomuto faktu se ČBK vyjádřila tiskovým sdělením prostřednictvím mluvčího Daniela Hermana dne 17. dubna 2004 (http://tisk.cirkev.cz/art/clanek.asp?id=3903). V něm se uvádí, že Simandl vyjádřil lítost nad svým selháním a na základě uvedení svého jména v seznamech agentů StB dal k dispozici svou funkci předsednictvu ČBK.

Poté následoval podrobné vysvětlení toho, jak k nabídce došlo: "...plénum ČBK přešetřilo celou záležitost, ze které vyplývá, že jmenovaný byl vyslýchán StB již v 15 letech. Později, kdy mu nebylo umožněno studium na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích, podlehl nabídce StB, která mu umožnila vycestovat do zahraničí. Zde oznámil celou záležitost rektorovi římské koleje Nepomucenum Mons. Plannerovi a svému spirituálovi. Po pokusu pracovníka československé ambasády v Římě o kontakt s ním na radu spirituála předal dopis určený ministrovi vnitra ČSSR, ve kterém odmítl další spolupráci. Emeritní spirituál koleje tuto výpověď jmenovaného potvrdil ... Po delší době práce ve farnostech byl povolán jako úředník na vatikánskou Kongregaci pro biskupy. Tehdy se s ním podruhé snažili o kontakt pracovníci římské ambasády ČSSR. O tomto pokusu informoval Dr. Simandl svého tehdejšího nadřízeného kardinála Gantina a na jeho doporučení přerušil tento kontakt. Naopak jeho rodina byla doma vyšetřována a dotazována na jeho činnost a život. Do diplomatických služeb Vatikánu byl povolán již po listopadovém převratu v naší zemi až v roce 1992 ... Jmenovaný si je vědom chybného kroku, kterého se dopustil cca před 30 lety i důsledků, které z něj vyplynuly, a vyjádřil ochotu přijmout plnou zodpovědnost za svůj krok. Domníval se, že nemůže být veden v seznamech vzhledem ke zmíněnému dopisu, ve kterém jednoznačně oznámil ministru vnitra, že odmítá další spolupráci s StB ..." (sdělení ČBK ze 17.4.2003 http://tisk.cirkev.cz/art/clanek.asp?id=3903)

Tehdy k tomu biskupové uvedli, že po zvážení a vyhodnocení případu došli k názoru, že vzhledem k jeho dobrému a obětavému plnění svěřeného úřadu nepovažují za nutné, aby Simandl rezignoval.

Kauza Stanislava Prokopa

Během prvních měsíců roku 2004 byla mediálně ostře sledovaná kauza kněze a vyučujícího pastorální teologie na KTF UK Stanislava Prokopa. Protože šlo o vědomou spolupráci, byl Prokop vyzván k okamžitému odchodu z pražské teologické fakulty (http://tisk.cirkev.cz/art/clanek.asp?id=5122).

Přestože se v té době čekalo otevření dalších kauz včetně té Simandlovy, k ničemu nakonec nedošlo. To tehdy pobouřilo některé z kněží, kteří chtěli veřejně znovuotevření tohoto tématu. V seznamu StB totiž nalezli jména mnohých dalších kněží včetně biskupů (pozn. redakce: v některých případech může jít o shodu jmen). Na stránkách Magazínu ChristNet.eu bylo otevřeno například rozhovorem s P. Vojtěchem Daňkem. Nicméně z řad církevních představitelů nebylo na toto téma reagováno a proto postupně přestalo být aktuální.

Pondělní rezignace s mlhavými důvody

V pondělí 25.října 2004 ve 13 hodin zveřejnilo Tiskové středisko ČBK zprávu o rezignaci jejího generálního sekretáře Karla Simandla. Ta v podstatě shrnuje rok a půl staré prohlášení ČBK. V posledním odstavci se píše: "V průběhu letošního roku však vyšly najevo nové okolnosti, na jejichž základě došlo k přehodnocení situace, výzvě k abdikaci a k jejímu přijetí." (celý článek viz http://tisk.cirkev.cz/art/clanek.asp?id=6110)

Na rozdíl od předchozích zpráv je tato zpráva velmi nekonkrétní. Nejsou tu totiž uvedeny žádné okolnosti, na jejichž základě došlo k přehodnocení situace, ani kdo Simandla nyní znovu vyzval k rezignaci. Samotný Karel Simandl to odmítnul na dotaz Magazínu ChristNet.eu jakkoliv komentovat s tím, že se ke svému případu již několikrát vyjadřoval.

Způsob Simandlova odchodu je tím zvláštnější, že po celou dobu své práce pro ČBK patřil k výborným pracovníkům. Jeho veliký podíl na přípravě setkání středoevropských národů byl několikrát oceněn nejen rakouskými organizátory.

Ani tiskový mluvčí ČBK P. Daniel Herman, který nyní místo Simandla navíc dočasně vede sekretariát ČBK nebyl ochoten sdělit Magazínu ChristNet.eu žádné konkrétní důvody, které Simandla k rezignaci vedly. "Mohu pouze říct, že Simandl rezignaci podal písemně arcibiskupovi Graubnerovi a ten ji rovněž písemnou formou přijal," řekl Magazínu ChristNet.eu Herman. "Podrobnější informace může poskytnout pouze předseda ČBK, kterým je olomoucký arcibiskup Jan Graubner."

V sekretariátu olomouckého arcibiskupství však včera nebyl k zastižení nikdo, kdo by se k případu mohl vyjádřit. "Arcibiskup Graubner je v zahraničí a jeho osobní sekretář P. Gatnar tady dnes také není," sdělila na telefonický dotaz pracovnice sekretariátu s tím, že ona nemůže podávat žádné informace.

Na článku spolupracoval Jan Fical a další redaktoři ChristNet.eu. 

Aktualizace textu k 9.11. 2004 : Herman: Exsekretář Simandl spolupracoval s StB až do roku 1989