Co je ChristNet.eu?

ChristNet.eu je jeden nejčtenějších ekumenicky orientovaných křesťanských sitů v České republice. Podle webu Auditorka.cz zaznamenávají statistiky webu ChristNet.eu více jak tisíc návštěv denně. Stránky jsou orientovaný na čtenáře z jednotlivých církví ale také na všechny, které zajímá otevřený pohled na dění na české i světové náboženské scéně. Dalším cílem projektu je přinášet informace i ostatním zájemcům o náboženskou dimenzi života člověka. Jedná se o výjimečný projekt, který je vytvářen ze soukromých zdrojů (převážně dary fyzických osob) a reklamy. Není primárně závislý na žádné z existujících církví nebo denominací.

Magazín ChristNet.eu denně publikuje mnoho zpravodajských informací z náboženského světa a rozebírá aktuální témata v publicistické části. Na webu ChristNet.eu též probíhají neřízené Diskuse na aktuální, ale i ožehavá témata a ChristNet.eu též funguje skrze část Odkazy a Akce jako rozcestník na jiné křesťanské, náboženské a kulturní weby. Oblíbenou součástí webu jsou i Pohlednice.

Klíčovou částí webu je Magazín ChristNet.eu (také MChN), který byl v době svého založení (2000) prvním českým profesionálním internetovým magazínem (tzv. e-zinem) o křesťanství a společnosti. Provoz magazínu je také finančně nejnáročnější částí situ ChristNet.eu. Vychází každý všední den a na jeho aktualizaci se podílí ekumenický tým šesti lidí.

Jeho cílem je přinášet maximálně objektivní, špičkové informované, rychlé, seriozní a přitom čtivé informace (agenturní i vlastní zprávy) o náboženství a společenském dění u nás i v zahraničí. Nabízí vhledy do náboženského světa, života církví i široké společnosti a otevírá otázky, které zajímají mnoho lidí, ale málo se o nich píše a hovoří.

Kdo stojí za ChristNet.eu?

ChristNet.eu provozuje nezávislé sdružení zaregistrované podle zákona číslo 83/1990 Sb. v platném znění. Současným prezidentem představenstva občanského sdružení ChristNet je Miroslav Klepáček, majitel nakladatelství Sursum Tišnov. Každodenní chod Magazínu ChristNet.eu a celého webu zajišťuje redakce.

Ředitelem situ ChristNet.eu je Tomáš Zdechovský (do 31.3. 2005 – od 1.4. 2005 bude pouze jedním z redaktoru webu).
Tomáš Zdechovský v roce 2003 úspěšně ukončil své studium baccalaureatu Scienze della Comunicazione sociale na Papežské salesiánské universitě (UPS) v Římě. O rok později ukončil své dvojité magisterské studium oborů Pastoračně sociální asistent a Pedagog volného času na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích. V současné době studuje obor Mediální studia a žurnalistiku na FSS MU v Brně. Jako novinář spolupracuje s několika médii v České republice.

Šéfredaktorem publicistiky Magazínu ChristNet.eu. je Jan Fical (vedení Magazínu od podzimu 2005 pozastavil). Jan Fical v roce 2001 absolvoval Fakultu informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Nyní studuje právnickou fakultu téže univerzity. V Magazínu ChristNet.eu působí od jeho vzniku.

Šéfredaktorem zpravodajství Magazínu ChristNet.eu je Jan Kirschner (aktuálně i vedoucí publicistiky).
Jan Kirschner absolvoval ČVUT v Praze - stavební fakultu (1996) a Evangelickou teologickou fakultu - bakalářský obor Teologie křesťanských tradic zaměřený na ekumenický a mezináboženský dialog (2000). V současnosti dálkově studuje na Katolické teologické fakultě v Praze.
Během studia teologie absolvoval seminář o mediální práci pod vedením šéfredaktora časopisu AD Josefa Beránka. V roce 2002 navštěvoval kurs základů žurnalistiky na Vyšší odborné škole publicistiky v Praze.

Redaktory a spolupracovníky Magazínu ChristNet.eu jsou dále:
Vojtěch Tutr - vystudoval dopravní management na Univerzitě Pardubice a poté religionistiku na Husitské teologické fakultě UK v Praze. V současnosti pokračuje v doktorandském studiu na Evangelické teologické fakultě v Praze a pracuje v organizaci zprostředkující dobrovolnické aktivity v zahraničí.
Jan Uhlíř - vystudoval Evangelickou teologickou fakultu UK v Praze, pracuje v humanitární organizaci Naděje.
Jan Kůča – vystudoval češtinu, polštinu a lužickou srbštinu na Filosofické fakultě UK v Praze. V současnosti pokračuje v doktorandském studiu na Masarykově Univerzitě v Brně.

Komentátorem Magazínu ChristNet.eu je bývalý šéfredaktor Katolického týdeníku Milan Norbert Badal.
Programátory stránek ChristNet.eu jsou Pavel Brestovský a Eva Pompová. Pavel Brestovský je mimo jiné i tvůrce webových stránek české sekce Vatikánského rozhlasu .
Na vydávání článků se podílí i několik korektorek.

Z čeho je ChristNet.eu placen a jak drahý je jeho provoz?

Přístup na stránky ChristNet.eu je bezplatný a proto se jeho provoz neobejde bez darů. Příjmy jsou dvojího druhu:

· z darů, dotací, odkazů atd.
· z reklam
V oblasti reklamy nabízíme velmi přesné cílení reklamy veškerého druhu: bannery, odkazy, klíčová slova, zobrazování reklamy či linků u vybraných článků, reklamy v e-mailech atd. Nabízíme rovněž komplexní realizaci reklamních kampaní na klíč. Nechceme však být závislí pouze na reklamě a zkušenost ukázala mylnou ideu, že si projekt na svůj provoz vydělá pouze reklamou. Proto se provoz neobejde bez finanční podpory drobných dárců, nadací a institucí. Dary většinou pokryjí jen základní platby v minimalizované výši. Finanční stránka projektu ChristNet.eu je tak hlavní překážkou jakéhokoliv dalšího rozvoje. Například dlouhodobě chybí investice na nový grafický design webu a na zlepšení přehlednosti stránek.

Platy zaměstnanců jsou spíše symbolické a mnozí editoři a redaktoři mají ChristNet trochu i jako svůj koníček. Přesto se vedení redakce snaží, aby byla jejich práce spravedlivě oceněna.
Editor zpráv za svoji denní práci, která může znamenat i několik hodin editace agenturních zpráv, potažmo vlastních textu, dostane v průměru 100,- Kč - na základě odvedeného výkonu. Měsíční náklady na zpravodajství se tak pohybují okolo 3000,- Kč. Dále jsou honorovány některé články v publicistické části webu (100 – 300 Kč podle náročnosti textu).
Podle počtu připravených článku je odměňován šéfredaktor publicistiky a to částkou 60-100,-Kč za článek, podle obtížnosti editace textu. Vedoucí zpravodajství má za svoji práci navíc 500,- Kč měsíčně. V současnosti ale již nedostává prémii, jako ostatní editoři, pohybující se ve výši 100-250,- Kč za měsíc. Výše prémie je stanovena na základě kvality práce editora.
Cca 340,- je vypláceno i dvěma korektorkám.
Za zpravodajství ČTK se aktuálně platí 1054,- Kč.
Celkové měsíční náklady na provoz celého Magazínu ChristNet.eu se tak pohybují v rozmezí 7000 a 10 000,- Kč včetně daňových odvodů (výše uvedené odměny jsou částky před 15% zdaněním).

Provoz webu se tedy neobejde bez finanční podpory zejména drobných dárců. Proto by chtěl tým lidí tvořící web ChristNet.eu tímto způsobem opět poděkovat všem dárcům, kteří pravidelně přispívají nebo přispěli jakýmkoliv finančním darem na provoz tohoto webu.

Jaká je historie projektu ChristNet.eu?

Na jaře 1996 byl založen první český křesťanský internetový magazín (tzv. e-zine) Getsemany a první český křesťanský rozcestník ChristNet. Oba sity provozoval jeden správce. V roce 1998 se také začal řešit problém s názvem. Název Getsemany nese totiž i tištěný měsíčník nakladatelství Síť. Jak se zjistilo, název Getsemany užívají již z dob disentu. Úvahy o změně názvu postupně postoupily k záměru přepracovat celou koncepci Getseman a ChristNetu do jednoho situ, který by byl technicky mnohem pokročilejší a pro celý site byl přijat název ChristNet.eu a byla zaregistrována doména stejného jména. Za vůdčí osobnost, která stála u "kolébky" Magazínu ChristNet lze označit Roberta Němce, který počtem vydaných článků (328) stále nebyl nikým překonán.

V lednu 2000 se započalo s výstavbou současné podoby projektu www.ChristNet.eu . V únoru 2000 bylo po více než měsíčním průtahu na Ministerstvu vnitra zaregistrováno sdružení ChristNet.eu. 29. února 2000 spatřil ChristNet.eu světlo světa. Na podzim 1998 byly Getsemany zaregistrovány u služby Navrcholu.cz, kde v sekci Náboženství a církve soutěžily o první místo s Esoterikou. Později již sloučený magazín a rozcestník pod dnešním názvem ChristNet.eu „soupeřil“ se servery Vira.cz a Katolík.cz, které jsou na rozdíl od situ ChristNet.eu financovány z prostředků římskokatolické církve.

Text je čtenářům k dispozici. Máte-li bohatého strýčka v Americe, neváhejte a pošlete mu odkaz :-). Budeme ale vděčnější, když přispějete sami. Kdyby každý návštevník zaslal alespoň 100,- korun ročně, pokryly by tyto peníze celoroční provoz webu. Návod, jak nám můžete finančně přispět, naleznete zde. Děkujeme Vám.