Pan farář se ptá při náboženství Pepíčka:
"Modlíte se před jídlem?
Pepíček: "No, jen když máme jíst houby, co nasbíral táta."