Na své 79. narozeniny papež Benedikt XVI. pronesl svoji první velikonoční promluvu jako nejvyšší hlava římskokatolické církve a udělil požehnání Městu a světu - „Urbi et Orbi“. Před téměř 100 000 věřících, kteří se shromáždili na Svatopetrském náměstí, vyzval papež k jednotě ohledně atomového konfliktu s Iránem a rovněž k založení samostatného palestinského státu - při zachování práva Izraele na existenci -  a k míru na Blízkém východě a v Iráku.

„Co se týká  mezinárodních krizí v souvislosti s atomovou energií, ať je skrze seriózní a upřímné vyjednávání dosaženo  pro všechny čestné urovnání. Kéž je u odpovědných národů a mezinárodních organizací posílena vůle uskutečňovat  mírové soužití mezi národy, kulturami a náboženstvími, jež by odvátilo hrozící nebezpečí terorismu.“

„Kéž konečně převládne mír v Iráku nad tragickým násilím,  které nadále  nemilosrdně kosí oběti,“ řekl dále Benedikt. „Živě přeji mír také těm, kteří jsou zapleteni do konfliktu  ve Svaté zemi a  vybízím všechny k trpělivému a vytrvalému  dialogu, který by odstranil starobylé  i nové překážky tím, že  se vyhne pokušením represálií a bude vychovávat nové  generace  k vzájemnému respektování.“

Dále pak dodal: “Mezinárodní společenství, které  znovu  potrvrzuje právo Izraele existovat v míru, ať pomůže  palestinskému lidu překonat  nejisté poměry, v nichž žije,  a budovat svou budoucnost tím, že dojde k ustavení  skutečného  a vlastního státu.“

Papež rovněž vyslovil přání míru v sudánském válečném regionu Dárfúr a v dalších oblastech Afriky. Vyzval také ke zlepšení životních podmínek a demokratizaci v Latinské Americe. Velikonoční zvěstování Kristova vzkříšení je důvodem k naději, zdůraznil pontifex.

„Od Krista očekávají naději někdy také nevědomě ti, kteří  jsou dosud tísněni  poutami utrpení a smrti.“

(Celou papežovo poselství Urbi et orbi  najdete zde)

V působivě osvětleném Svatopetrském dómu vedl Benedikt XVI v sobotu velikonoční vigilii.  Ve své homilii vyzval věřící, aby nepokládali akt Kristova zmrtvýchvstání za akt minulosti. Vzkříšení stále vysílá lidem znamení naděje. „ To je radost velikonoční noci.  Zmrtvýchvstání neskončilo,  zmrtvýchvstání  dospělo až k nám a uchvátilo nás. Pevně  se jej, to je zmrtvýchvstalého Pána,  chytáme a víme, že  On nás pevně drží, i když naše ruce slábnou,“ zdůraznil papež.

(Papežovo kázání při velikonoční vigilii najdete zde)

Podle italských médií přišlo na letošní Velikonoce do věčného města kolem půl milionu turistů, tolik jich zde již dávno nebylo.

Podle magazínu Stern s použitím překladů české sekce Radia Vatikán zpracoval Jan Uhlíř . Foto AP