Stovka přednášejících z celého světa, vědců nejrůznějších oborů, se sjela do Prahy, kde včera začala třídenní konference Jezuité v českých zemích. Řád, v českém nekatolickém prostředí tradiční symbol protireformace a nesvobody, přišel do metropole před 450 lety.

"Otvírá se prostor pro pragmatické zkoumání historie. Do temného obrazu o jezuitech, staršího než marxistický výklad, je třeba vrhnout více světla," vzkázal z Říma účastníkům setkání generální představený Tovaryšstva Ježíšova Hans Peter Kolvenbach. Připustil zároveň, že stopy, které jezuité v minulosti zanechali, jsou nejednoznačné.

Téma konference vzbudilo velký zájem - badatelé podle děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy Ludwiga Armbrustera čekali na takovou příležitost padesát let.

Původně duchovní aktivita jezuitů se rozvinula do širokého působení v kultuře a vědě. Tematické okruhy příspěvků na konferenci proto zahrnují nejen zakladatele řádu Ignáce z Loyoly a jeho spiritualitu, ale také jezuitský přínos teologii, filozofii, přírodním vědám a matematice, jejich pedagogickou roli na pražské univerzitě a vztah k divadlu, hudbě, výtvarnému umění, literatuře a rétorice.

Jezuity si řada generací podle ředitele Národní knihovny Vlastimila Ježka automaticky spojuje s páterem Koniášem, symbolem útlaku, fanatismu a netolerance, pálícím zakázané protestantské knihy. Jenže podobné zjednodušení, za nímž podle Ježkova názoru stojí mýty národního obrození a spisovatel Alois Jirásek, neodpovídá podle jeho slov komplikovaným českým dějinám ani historii řádu.

"Byli horliví, činorodí a zanechali po sobě výraznou stopu. Žili v době, kdy se v Evropě střetávaly různé koncepce křesťanského pohledu na člověka, a oni se s velkým nasazením angažovali ve prospěch jedné z nich," konstatoval na adresu mužů v černých sutanách nynější český provinciál Tovaryšstva Ježíšova František Hylmar. Někdejší jezuitská kolej Klementinum, rozsáhlý barokní komplex v centru Prahy, je v současnosti sídlem Národní knihovny. Ode dneška je tam přístupná výstava o české historii řádu.

Katolický svět si letos připomíná rovněž 450 let od úmrtí Ignáce z Loyoy, v roce 1622 svatořečeného. Řád, v letech 1773 až 1814 z rozhodnutí papežů zrušený, má v současnosti ve světě zhruba 20.000 členů.

V lednu 2008 se má konat 35. generální konference Tovaryšstva Ježíšova. Má jednat i o obsazení nejvyšší funkce v řádu. Kolvenbach v tom roce osmdesátiletý tam chce podle Hylmara předložit po 25 letech v úřadu svou rezignaci.

Podrobný program konference je k dispozici na:http://www.bohemiajesuitica.cz/ .