Jaký by měl být ideální model vztahu státu a církve?
Budeme prosazovat vzor těchto vztahů rozšířený v ostatních zemích EU. Preferujeme kooperativní model. Chceme upravit zákon o církvích, aby nebyl v rozporu s ústavou. Připravíme dvě varianty majetkového urovnání státu a církví. Chceme buď završit započatá jednání o postupném splácení majetku, který si stát ponechá, anebo zahájit jednání o restitučních zákonech a navracení majetku, o nějž církve požádají.

V minulém volebním období nebyla přijata česko-vatikánská smlouva. V jaké podobě by ji vaše strana podpořila?
Smlouva je vyhovující tak, jak byla dojednána. KDU-ČSL prosazovala její ratifikaci v obou komorách parlamentu. Kvůli odporu ČSSD, KSČM i ODS se jí nepodařilo schválit, o což budeme ve stávající podobě smlouvy i nadále usilovat.Jakými konkrétními kroky chce vaše strana podporovat rodiny?
Snížíme daně rodičům za každé dítě o 7000 Kč, nízkopříjmové rodiny s více dětmi obdrží daňový bonus v případě, že sleva na dani bude vyšší než jejich daňová povinnost. Snížíme odvody na sociální pojištění o 1% na každé dítě, zavedeme projekt rodinných pasů (systém slev pro rodiny). Matkám, které budou chtít, nabídneme pružnou pracovní dobu. Chceme větší dostupnost a rozšiřování služeb péče o děti. Budeme podporovat tzv. prorodinné služby a poradenství a růst rodičovského příspěvku.

Jaké je stanovisko vaší strany k umělým potratům a ochraně nenarozeného života?
KDU-ČSL aktivně navrhuje zákony, které přispívají k ochraně nenarozeného života - jsme proti potratům. Nebudeme už volit cestu přes trestní zákoník, ale zaměříme se na prevenci a pomoc. Hlavně pro rodiny a budoucí maminky, které jsou ve vážné životní situaci, aby nemusely volit interrupci.

Jak chcete řešit otázku důchodové reformy?
Podle našeho návrhu zůstane zachována silná role státního systému důchodového zabezpečení – nikdo nesmí propadnout pod hranici chudoby. Občané si budou moci sami zvolit, zda více důvěřují vládě, která jim bude vyplácet důstojnou penzi, nebo se rozhodnou spořit v soukromých systémech zabezpečení na stáří. I zde promítneme podporu rodiny: rodiče vychovávající děti budou mít nižší odvody na důchody.

Jste pro legalizaci eutanázie?
Je to nebezpečný návrh, který může být zneužit bez možnosti nápravy. Budeme vždy velmi ostře vystupovat proti tomu, aby se lidský jedinec stal pánem nad životem a smrtí jiného člověka.

Proč by právě vaši stranu měli volit křesťané?
KDU-ČSL má svůj program pevně zakotven v křesťanském hodnotovém systému. Proto v otázkách, které se přímo týkají etického kodexu křesťana, je jedinou stranou, která zastává jednoznačná stanoviska. Dostatečně se to ukázalo při hlasováních o eutanázii, výzkumu na lidských embryích, registrovaném partnerství, novele církevního zákona atd.

Více na www.kdu.cz . Předvolební seriál rozhovorů s představiteli politických stran byl Magazínu ChristNet.eu nabídnut redakcí Katolického týdeníku. V nejbližších dnech uveřejníme rozhovor s Mirkem Topolánkem, Jiřím Paroubkem a Martinem Bursíkem.

Oprava a omluva za chybu v Katolickém týdeníku

V aktuálním 21. čísle Katolického týdeníku (z něhož je převzatý tento rozhovor) řádil tiskařský šotek. V tabulce o hlasováních v Poslanecké sněmovně o tzv. církevním zákonu je mylně otištěno, že devatenáct poslanců KDU-ČSL hlasovalo pro tento kontroverzní zákon. Ve skutečnosti byli proti. Redakce KT se za chybu čtenářům i lidoveckým poslancům omlouvá.