Jaký by měl být ideální model vztahu státu a církví?
Považuji současný model uspořádání vztahu mezi státem a církvemi za fungující. Dokladem toho je sám fakt, že církve úspěšně působí v mnoha oblastech občanského a společenského života u nás. Samozřejmě, na vztahu církví a státu je vždy co vylepšovat. To je i případ připravované novely církevního zákona, o níž jsem připraven po volbách jednat.

V minulém volebním období nebyla přijata česko-vatikánská smlouva. V jaké podobě by ji vaše strana podpořila?
Současná podoba návrhu česko-vatikánské smlouvy je pro mě osobně v zásadě přijatelná. Musí však projít širším konsensem v rámci naší strany i dalších parlamentních stran. I proto očekávám, že smlouva přijde na pořad jednání nové Poslanecké sněmovny velmi brzy.

Jakými konkrétními kroky chce vaše strana podporovat rodiny?
Připravený máme celý balík opatření zaměřených na podporu rodin: zvýšení podpory v mateřské, výrazné zvýšení porodného ve výši 60, 90 a 120 tisíc na první tři děti. Připravujeme výraznou podporu matkám, které mají po mateřské dovolené problémy s pracovním uplatněním či návratem do původní profese, aby mohly absolvovat jazykové či vzdělávací kursy. Stejně tak počítáme se státními dotacemi na startovací byty pro mladé a novomanželskými půjčkami až do výše 300 000 korun.

Jaké je stanovisko vaší strany k umělým potratům a ochraně nenarozeného života?
Sociální demokracie nehodlá potraty zakazovat zákonem. Jsem přesvědčen, že zákazy nic nevyřeší. Přál bych si, aby k žádným potratům nedocházelo, nicméně k tomu je potřeba dojít prevencí, výchovou a vzděláním dospívajících, úctou k partnerovi i k sobě.

Jak chcete řešit otázku důchodové reformy?
Důchodová reforma má pro sociální demokracii základní pravidlo: nesmí se negativně dotknout životní úrovně současných důchodců. Chceme dosáhnout toho, aby pro nízké, střední a vyšší střední příjmové skupiny bylo dosaženo zhruba 70 % čistých předdůchodových příjmů s tím, že zhruba 55 až 60 % bude jako dosud poskytovat základní důchodové pojištění.

Jste pro legalizaci eutanázie?
Za určitých okolností ano.

Proč právě vaši stranu by měli volit křesťané?
Podle průzkumů veřejného mínění nejvíce věřících volí právě českou sociální demokracii. Ostatně o mně je známo, že navštěvuji bohoslužby Církve československé husitské. Myslím, že ČSSD má stejně jako věřící skutečně odpovědný přístup k sociálně potřebným.

Více na www.cssd.cz .Předchozí rozhovory s Martinem Bursíkem a Miroslavem Kalouskem naleznete ve vydání z 21. týdne. Rozvohor s hlavním vyzivatelem současného premiera vyšel 30. května.