Úvodní část rozhovoru s moderátorem redakce náboženského vysílání ČT Ostrava naleznete zde.

V poslední době se objevují informace o přípravě nového křesťanského postmoderního magazínu Exit 316. Co znamená ono slůvko „posmoderní“ a co Exit 316?
Posmoderní má vyjadřovat, že je to pořad pro mladé křesťany. Není to ani Křesťanský magazín, ani Cesty víry, je to skutečně vyrobeno pro mladé křesťany – střihově, obsahem, celým poselstvím. Je to pořad, který by měl mladé křesťany povzbudit k tomu, aby dále vytrvali ve své víře, a samozřejmě to má také evangelizační a misijní prvek, bez kterého se, jak už jsem říkal, žádný křesťanský pořad neobejde. Tato idea vznikla z jakéhosi vakua křesťanských pořadů pro mladé lidi - nejsou tady tištěná média, rozhlasové stanice, televizní pořady, které by oslovovaly mladé křesťany. Proto jsme se snažili tento deficit zaplnit tímto pořadem. Pán Bůh se k tomu přiznal, Česká televize to vzala a na podzim 2006 se pořad bude vysílat. A postmoderní je prostě proto, že tam je hip hop, budou tam obsažena témata, která jsou postmoderní - jako image, řešení různých konfliktů, odpuštění, strach, závislosti a takové věci – vždycky každý díl vyjde na jedno téma.A Exit 316?
Představme se, že jedeme po dálnici a tam máme spoustu odpoček, takzvaných exitů. Po té dálnici neustále sviští auta, tam a zpátky, někteří jsou agresivnější, někteří jedou pomalu a prudí ty ostatní, kteří chtějí jet rychleji, předjíží se bez jakýchkoli kompromisů atd. A Exit 316 je odbočka z této dálnice – informační, životní, lidské dálnice – na malou silničku, která je relaxační, která je úzká, která má svá vlastní specifika a pravidla. Je to cesta, která člověka dovede trochu zastavit. Není to v žádném případě cesta jednoduchá, proto na ní člověk musí jet pomalu a přemýšlet na ní, a až pak člověk dojede zpátky na dálnici, tak pojede 100% tak, jak se má jezdit.

Dohromady se připravuje 17 dílů, prozatím je natočeno šest až sedm, jsou to témata, která jsem už zmiňoval, jako je strach, konflikt, jiná dimenze, image, závislost, odpuštění a témata podobného kalibru, jež by měla oslovit každého člověka, který se potýká s těmito věcmi. Myslím, že každý člověk má problém odpustit někomu, má strach z různých věcí, které jsou kolem něho, dostane se do konfliktů s dalšími lidmi, má třeba ve svém okolí člověka, který je na něčem závislý a podobně.

A na závěr dvě osobní otázky: Čtete Magazín ChristNet?
Ano, čtu Magazín ChristNet.

A úplně nakonec zcela osobně: Kým je pro vás Ježíš Kristus?
Ježíš Kristus je pro mě člověk, který je absolutně bez chyby, kterému nikdy v životě já osobně nemohu konkurovat, který je mým velikým vzorem. A samozřejmě to všechno je díky tomu, že je to Boží Syn. A právě Exit 316 s tím hodně souvisí. Exit – to není jenom odbočka z dálnice, ale má číslo 316. A to je ten nejklíčovější biblický verš, jenž s tím souvisí, a to sice Jan 3,16, který také mluví o Kristu:

„Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna, aby každý, kdo v něho věří nezahynul, ale měl věčný život.“

 Toto je pro mě Ježíš Kristus a to bych chtěl předávat dál.

Více informací o připravovaném pořadu ČT Exit 316 najdete zde. O Aleši Juchelkovi čtěte dále na www.juchelka.cz. Foto: Česká televize.