V čem je podstata věci

Marek Vácha vychází z teze o „faktu evoluce“ a prostor pro diskusi vidí pouze v oblasti „mechanismů evoluce“. Podstata věci spočívá ale v tom, zda evoluce faktem je, či není. Na témata, zda je Země plochá či kulatá, zda se Slunce točí kolem planet nebo obráceně, zda je dědičným materiálem DNA nebo bílkoviny, se ve světě žádná vážná diskuse nevede. O evoluci však ano – už 150 let. Názorové spektrum zde sahá od (většinové) pozice materialistického naturalismu1, přes hnutí inteligentního plánu (v zásadě sekulární), pozici teistické evoluce (zohlednění existence Boha) až po kreacionismus (zohlednění dalších biblických principů). Článek o kreacionismu podává faktickou informaci o dílčím sektoru této diskuse. Zmínka o institucích k tomu bezesporu patří, a ty zmíněné „tituly“ neměly nikoho ohromit, ale doložit, že se jedná o kvalifikované vědce, kteří neprodukují nějaké podřadné ideologické brožurky, ale formulují alternativní interpretace. Takže pokud Dr.Vácha uvádí, že evoluci „považujeme v současnosti za fakt“, lze namítnout, že se to určitě netýká celé vědecké komunity. A píše-li dále, že pravda nepodléhá názoru většiny a nerozhoduje se o ní hlasováním, tak to lze vztáhnout i na oponenty evoluce. Opakuji, že nejde o to, zda evoluční biologie tápe, či nikoliv, ale zda je evoluce věda, či paradigma světonázorové povahy. Německý informatik Werner Gitt tvrdí2, že informace je vedle hmoty a energie třetí základní veličinou nezbytnou pro pochopení struktury vesmíru. Sestrojte sofistikovaný robot řízený procesorem a potom ten řídící program vymažte. Promění se na zajímavý kus šrotu a miliony let ani žádné přírodní zákony na tom nic nezmění – jedině nová informace vnesená zvenčí. Molekulární biolog Michael Denton podrobil už před lety evoluční teorii zásadnímu zhodnocení3 se závěrem, že se jedná o „kosmologický mýtus 20.století“. Téma je prostě stále otevřené a kreacionismus zůstává součástí příslušné diskuse. „Kdo má uši, slyš…“4

Ing. Josef Potoček

1Např. Phillip E. Johnson: Reason in the Balance; The Case Against Naturalism in Science, Law & Education, InterVarsity Press 1995
2 Werner Gitt: Am Anfang war die Information, Neuhausen-Stuttgart 1995
3Michael Denton: Evolution – A Theory in Crisis, London 1985
4 Mt 11,15Ve svém posledním příspěvku popírá ing. Potoček fakt evoluce jako takový, a já bych nevěřil, že je to v roce 2006 ještě možné. Jestli evoluce neexistuje, pak se stojí za to zeptat, proč začal být AIDS globální hrozbou až po roce 1981, proč se objevila Ebola až v roce 1976, West Nile virus v roce 1999, SARS v roce 2002 a proč se všichni bojíme, že se virus H5N1 způsobující ptačí chřipku změní natolik, že bude volně přenositelný mezi lidmi a zároveň smrtící. Copak by asi napsal molekulární biolog, celý život bojující proti evoluci viru HIV, kdyby se na ChristNetu dočetl, že evoluce vlastně neexistuje?
Jestli evoluce neexistuje, pak není důvod vymýšlet stále nová antibiotika proti baktériím, které ale naneštěstí evolují tak rychle, že se na každé naše nové antibiotikum stanou rychle rezistentní a schopnost rezistence si ke vší smůle umí předávat.
Jestli evoluce neexistuje... odkud se vzalo na Antarktidě uhlí, proč mají šimpanzi dokonce i stejné pseudogeny jako my, proč mají pštrosi a kiwiové křídla, proč žijí vačnatci v Austrálii, komu asi patřily lebky v Africe, které se v průběhu času stále víc podobají těm našim... a tak dále a tak dále.
Ing. Potoček se ve svém příspěvku hluboce, velmi neuvěřitelně mýlí a skoro se nechce věřit, že není pod vlivem nějaké ideologie. Na rozdíl od faktu evoluce je to totiž kreacionismus, který není dokazatelný vědecky. Učebnice biologie nepíšou nepřátelé víry, nýbrž lidé, kteří se snaží porozumět přírodě, to je vše.

Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.