Bylo to pravé světlo, které osvěcuje každého člověka, to přicházelo do světa. (J1,9)

Šťastné, veselé a požehnané vánoční svátky a hodně štěstí, radosti, zdraví a Božího požehnání
v roce 2007
přeje všem svým čtenářům a dobrodincům
redakce Magazínu ChristNet.eu.

Baptisterium v kostele v Senetářově na Jižní Moravě - foto: Jan Kirschner