Vězení pro mladistvé Casal del Marmo má mimořádné vztahy s Vatikánem. Již papež Jan Pavel II. navštívil v roce 1980 tamní mladistvé delikventy. Jeho nástupce, Benedikt XVI., svojí nedělní návštěvou (18. března) tohoto zařízení pokračoval v této tradici. Byla to první návštěva současného papeže ve vězení.

Byl to však pozdější kardinál Agostino Casaroli, který navázal první kontakt. Ještě jako mladý kněz chodil denně pod okny vězení a slyšel, jak z nich mladí delikventi nadávají kolemjdoucím. Jednoho dne vešel dovnitř a začal jako dobrovolník pomáhat mladým odsouzencům. Také jako kardinál - státní sekretář chodil pravidelně do „Casal del Marmo“.

Momentálně je zde uvězněno 49 mladistvých, 36 chlapců a 13 dívek. Většinou se jedná o cizince (především Rumuny, kteří zde jsou kvůli krádežím) a nekatolíky. Tamní kaplan Gaetano Greco se jim přesto každou neděli snaží přiblížit evangelium, které by jim bylo oporou a přivedlo je na správnou životní cestu.

Uplynulou neděli slavil s mladými lidmi mši Benedikt XVI. Ve svém kázání papež vysvětlil jednoduchými slovy - podobně jako učitelé náboženství - biblické čtení. Použil podobenství o marnotratném synu, aby mladým lidem objasnil, že návrat je vždy možný, i když člověk udělal velké chyby. Tyto chyby totiž nic nezmění na věrné Boží lásce. Prostředkem k návratu je zpověď. Ve svátosti zpovědi nás Bůh přijme a vrátí nám důstojnost svých dětí. Ani velké chyby, jichž jsme se dopustili, neumenšují Boží milosrdenství. Papež dále vyzval k tomu, aby svoboda byla užívána odpovědně. „Svoboda je trampolína, která slouží k tomu, abychom se ponořili do moře Boží dobroty, ale může se stát také šikmou plochou do propasti, a pak ztratíme naši svobodu a důstojnost.“

Po mši bylo krátké setkání s mladými, jejich příbuznými a vězeňskými dozorci. Jeden z mladých vězňů využil této příležitosti a obrátil se na papeže s krátkým pozdravem. Poděkoval mu za návštěvu a řekl: „Je nám líto, že jsme udělali tolik chyb, i když jsme v některých situacích za ně nebyli zodpovědní, protože jsem byli nuceni páchat tyto věci druhými. Víme, že za to, co jsme udělali, musíme zaplatit.“ Cena je prý ale velmi vysoká a musí kvůli ní trpět.

„Naším velkým přáním je,“ pokračoval mladík, „abychom si zachovali tvoje požehnání. Moc by se nám líbilo, kdybychom tě mohli vidět častěji a líbilo by se nám navštívit také tebe.“ Papež poděkoval za tuto krátkou řeč a ujistil mladé lidi, že při nich stojí svojí láskou. Dodal, že dnešek byl radostným dnem. „Ale jak se může být člověk radostný, když trpí a nemá svobodu, když se cítí být opuštěný? Bůh nás miluje - a on je pramenem pravé radosti. I ten, kdo má všechno, může být nešťasný; a i když někdo nic nemá, ani svobodu nebo zdraví, může mít v sobě pokoj a radost, když má v srdci Boha."

Mše se zúčastnil také italský ministr spravedlnosti Clementa Masella, který je praktikujícím katolíkem.
ministr spravedlnosti Masella


Podle kath.net a německé sekce Radia Vatikán zpracoval Jan Uhlíř

Foto: německá sekce Radia Vatikán