Na začátku byla drobná věta z rozhovoru kardinála Vlka pro MfD z 22. března. Na otázku redaktora Jana Malindy: „Dostal se vám někdy do ruky erotický časopis?“ pastýř českých katolíků odpověděl: „ Ano, jednou něco takového přinesl biskup na zasedání konference, abychom viděli, co se také ve světě publikuje, abychom nebyli jako jelimánci." Poněkud překvapivé prořeknutí kardinála, čím se biskupové zaobírají na svém zasedání, vedl investigativní tým Magazínu ChristNet k tomu, aby celou záležitost podrobně prokoumal.

A je to tady: z malé prostořeké poznámky kardinála Vlka vyšlo najevo, že čeští a moravští biskupové se na svém plenárním  zasedání společně zabývali erotickými časopisy!

Na základě šetření Magazínu ChristNet však vyšlo najevo, že hlavním předmětem jejich studia tohoto materiálu nebyly hambaté ženy. Kardinál Vlk jim totiž podle zápisu ze schůze, který se nám podařilo získat, hned na úvod po přeběžné rekognoskaci řekl, že vulgární nafocené exempláře ve studovaném materiálu nestojí ani za pohled; vůbec se totiž nedají srovnat s krásou oduševnělých a ušlechtilých tvářiček, které vykukují zpoza závoje sester klarisek.

Co však biskupy na studovaném materiálu velmi zaujalo, byla tiráž. Zde objevili velmi překvapivá jména: ThDr. Theodor Sarkander Svatý, dále pak Zdislava Anežka  Andělová, Jan Nepomuk Probošt, František Václav Knězů.

Na zasedání právě panovala kvůli váznoucím restitucím a dlouhodobému zpoždění valorizací platů duchovních značně stísněná atmosféra. A právě v této chvíli kardinál Vlk s vítězoslavným úsměvem práskl o stůl a vybalil před spolubratry brilantní spásný nápad: „Napaříme těmto těžkým hříšníkům z lůna církve, kteří vydávají takovéto bahno, tučné odpustky - mrzkých peněz ze svého špinavého byznysu mají určitě víc než dost! A církevní pokladna se hned citelně zotaví!“

Prostoduší biskupové si ale bohužel neuvědomili jednu věc: totiž že jde velmi pravděpodobně o pseudonymy. Až nejmladší z nich, biskup Václav Malý, se hluboce zamyslel a tiše prohodil: „Ale estébáci, kteří mě vyslýchali, taky užívali falešná jména.“ „Něco na tom asi bude,“ dovolil se poznamenat druhý nejmladší biskup Radkovský. Další mladíček mezi biskupy, František Lobkowicz, při zmínce o StB zarytě mlčel a křečovitě svíral krucifix.

Vlk se nejdříve zamračil, protože si mu dovolili oponovat, ale jako doktor pomocných věd historických nakonec uznal, že i v dějinách byla takových případů celá řada. Biblista Duka ještě poznamenal: "Petr byl vlastně také jenom pseudonym, vždyť se jmenoval Šimon."

Na plenárním zasedání zavládlo hrobové ticho. Tu na dveře zaklepali dva nedočkaví novináři z Katolického týdeníku, kteří chtěli pro své čtenáře získat horké informace o jednání ctihodných otců biskupů.

Vlk nezaváhal a bleskově hodil erotické tiskoviny před Malého. Ten jako starý disident také nezaváhal a časopisy si ve vteřině narval pod ornát. Ale to už do sálu nakukovala čupřina redaktora KT, který v předklonu poprosil jejich eminence dvojctihodné otce biskupy, zda by mu mohli sdělit, co bylo obsahem jejich jednání.

Co mu otcové biskupové odpověděli, se Magazínu ChristNet nepodařilo zjistit. Jisté je, že v Katolickém týdeníku se za týden objevila jenom dvouřádková zpráva, že čeští a moravští biskupové projednávali na svém plenárním zasedání běžnou agendu.

Poznámka: Články v této rubrice nevyjadřují ani názor autora, ani redakce, a už vůbec ne protagonistů článku (kromě úvodní autentické citace kardinála Vlka z MfD). Je to prostě blbost. Dnes je 1.dubna.