Angličan vykládá příteli: "V naší vesnici byly donedávna dvě církve, metodistická a baptistická. Ale duch jednoty zavál i k nám a církve se spojily." - "Takže teď je u vás jen jedna jediná?" - "Ne.

Jsou tam tři. Sjednocená a obě původní."

Zdroj: Evangelický kalendář