Uplynul rok od poslední valné hromady o.s. ChristNet.eu a je čas bilancovat a předložit čtenářům zprávu o práci ekumenického týmu, který stojí za provozem portálu ChristNet.eu a zejména jeho části Magazín. Okrajově je třeba zmínit i další sekce portálu. Ty však běží nezávisle na redakčním týmu a jsou více méně samoobsluhou čtenářů, kteří do nich vnášejí své podněty (Diskuze Odkazy a Akce). Přinášíme podrobné shrnutí toho, co je připraveno pro Valnou hromadu 2007 sdružení ChristNet.eu.

Zpravodajství

Základní páteří Magazínu, který je především zpravodajským mediem, je pravý sloupek neustále aktualizovaných zpráv. Přístup do databáze má stále více lidí, a proto aktuality vycházejí téměř 20 hodin denně. V loňském roce se na zpravodajské části Magazínu ChristNet podílelo osm lidí (Alena Thossová, Jan Uhlíř, Jan Kuča, Jan Kirschner, Štěpán Havlíček, Roman Kultán, Tomáš Zdechovský a Vojta Tutr), z nichž jeden v průběhu roku tuto práci ukončil (Vojta) a další ji v minulém roce naopak zahájili ( Alena, Štěpán a Roman). Své krátké zprávy nám z Říma zasílal Petr Cekota a z Milána Petr Živný.

Největší podíl zpráv má na svém kontě Alena Thossová. S jejím příchodem do týmu ChN se rozšířilo zpravodajství i publicistika o regionální zprávodajství a rešerše celorepublikového tisku. Vydala však i velké množství kvalitních zpráv ze zahraničních agentur - především z německé jazykové oblasti. Na dalších místech se co do počtu vydaných zpráv umístili Honza Uhlíř a Janek Kůča. První mimo jiné přínáší do zpravodajství impulsy z evangelikálního prostředí a neúnavně sleduje profesní i duchovní život Tomáše Halíka. ChristNet jeho přičiněním tak téměř vždy informoval o tom, jakému mediu zase poskytl pan profesor rozhovor :-). Věnoval se ale samozřejmě i závážnějším tématům a obětavě informoval o bolavé otázce spolupráce církevních představitelů s StB. Další Jan v redakci, Kůča řečený Janek, pokračoval i loňském roce kromě bežného agenturního servisu se zpravodajstvím z polských a pravoslavných agentur, a nedávno jsem se od něj dozvěděli, že v Rusku se uvažuje i o blahořečení Jurije Gagarina. Na tvorbě veselých zpráv s datem vydání na Silvestra a Apríla se již tradičně podílel Tomáš Zdechovský a pár špeků jsem spolu s Honzou Uhlířem přidal i já.

Podle mého soudu je práce většiny editorů kvalitní a profesionální, ale jistě bych zde mohl zopakovat to, co jsem napsal již loni. Tedy, že při tak velkém množství informací, které v Magazínu ChristNet vycházejí, je stále co zlepšovat (za loňský rok bylo vydáno opět několik tisích zpráv). U někoho lze vytknout váhavost při krácení zpráv, u druhého se naopak stane, že při krácení textu vypadne podstatná informace a klíčové slovo nebo agenturní zdroj. Sem tam se objevují překlepy, či editor přehlédne, že jiný kolega již stejnou zprávu vydal. Uměním dobrého novináře je i výběr titulků, které zprávy „prodávají“, a ne vždy se podaří vhodně zdůraznit obsah textu, aniž by nadpis nevyzněl příliš křiklavě nebo naopak nezajímavě. Co lze vytknout, je poměrně malé množství vlastních zpráv z akcí, kterých se redaktor sám zúčastní, přestože i ty se objevují. Naše omezení je časové a finanční i personální a pokud již editor někam jde, objeví se text spíše jako článek v publicistické části Magazínu.

Publicistika

Publicistika je druhý hlavní sloup křesťansko-společenského Magazínu ChristNet.eu. Na vydávání článků v Magazínu se v loňském a zejména od začatku roku letošního podílí mnohem širší tým vedoucích vydání než v minulých letech, kdy práci za malý peníz a z vlastního nadšení nesli na svých bedrech jeden či dva lidé a vedlo je to občas i k menšímu syndromu vyhoření. Nejdříve tým vedoucích vydání tvořili tři redaktoři (Jan Kirschner, Jan Uhlíř a Štěpán Havlíček), od nového roku mezi ně přibil i nadějný nováček Roman Kultán. Na jednoho člena týmu tam připadne editorská a redakční činnost v průměru týden v měsíci (odměna 500,- Kč). Někdy ale někdo z týmu z různých důvodů odpadne, a proto by bylo vhodné mít v záloze ještě jednoho ochotného náhradníka, který by byl ochotem vymoci. Domnívám se, že rozšíření týmu vedoucích vydání přispělo k růstu pestrosti vydaných článků a střídání k prevenci únavy jednotlivých členů redakce, kteří tuto činnost všichni vykonávají jako koníček ve svém volném čase.

Výběr článků je pestrý. Texty získáváme od našich externích spolupracovníků z domova (odborné články na pomezí spirituality, sociologie a psychologie náboženství nám např. zasílá Kateřina Tetivová) i ze zahraničí (své články posílal z New Yorku Jaroslav Sýkora nebo z Říma Petr Cekota) i od našich čtenářů. Děkujeme všem našim přispěvatelům za zaslané články a těšíme se, že i v budoucnu se nám ohlásí noví žurnalističtí talenti. Tak jako v minulých letech se redakce snaží zajistit i vlastní žurnalistické články a rozhovory s osobnostmi. Tato práce je však závislá na množství času, které je redaktor ochoten za malou odměnu (cca 200 - 300 Kč) obětovat tématu. Snažíme se přinášet informace necenzurované a otevřené se zachováním základních etických pravidel žurnalistické práce. Dostáváme se i do situací, kdy je třeba se rozhodnout, zda otevření nějaké kauzy prospěje dobru věci nebo naopak. Musím však zdůraznit, že základním právem žurnalisty je klást otázky, protože novináři nejednají v roli žalobců či soudců. Respektuje však i právo dotazovaných intreview danému mediu neposkytnout.

Absenci vlastní žurnalistiky řeší redakce příležitostně přebíráním servisu ČTK či překlady ze zahraničního tisku. Někdy přebíráme i zajímavé texty z jiných českých medií, kterým rádi děláme touto cestu reklamu.

V loňském roce (ve srovnáním s rokem 2005) poněkud kleslo množství článků a polemik v rubrice Aeropag, které vyjadřují stanoviska svých autorů. Co se myslím daří, je aktualizace sloupku K zamyšlení, pro který se od podzimu 2005 podařilo sehnat několik stálých i náhodných komentátorů z České republiky i ze zahraničí. Uvítáme i další kvalitní a otevřené komentáře k aktuálnímu dění. Mezi čtenáři je oblíbená rubrika křesťanského humoru Tomáše Zdechovského i dalších autorů. Na základě impulsu Jaroslava E. Sýkory jsme se snažili přinášet i nedělní zamyšlení nad liturgickými texty, které ale bylo koncem června 2006 ukončeno, protože jsme neměli dost sil vydávat články i v neděli a nechtěli jsme suplovat práci jiných portálů, jako je například Pastorace.cz nebo web evangelické liturgické iniciativy Coena, z kterého jsme některá zamyšlení přebírali. Svůj podíl na vydávání článků má i korektorka Alžběta Graubnerová.

Diskuse a Akce
V Diskusích ChristNet.eu se stabilně objevují i příspěvky na hranici trestní zodpovědnosti i etického kodexu, a proto již v roce 2006 bylo na valné hromadě domluveno, že v přístupu do Diskusí bude výrazným textem zdůrazněna odpovědnost přispěvatelů za uvedené názory. V závěru roku jsme se pokoušeli vést trochu "donkichotský" boj s některými zejména anonymními diskutujícími. Nemělo to však velký výsledek i vzhledem k tomu, že programátoři nemají chuť kvůli několika extremistům zásadně měnit diskuzní prostředí, a tak nezbývá než apelovat na svědomí a osobní odpovědnost každého, kdo do "ringu" vnáší své podněty. Ostatně přispěvky i toho největšího "fanatika" vypovídají o stavu našich církví, společnosti i nás samotných a káždý má svobodu diskuze sledovat či nikoliv.

Na poslední valné hromadě se hovořílo i o zlepšení prezentace sekcí portálu Akce a Odkazy. Proto upozorňujeme čtenáře, že do těchto sekcí mohou sami přidávat informace o svých aktivitách a plánovaných událostech respektive přidávat odkazy na stránky, které považují za zajímavé. Tak jako každoročne byl i v roce 2006 velký zájem o zasílání pohlednic, a to zejména koncem roku a před Vánoci. Nabídka snímků byla mírně aktualizována a myslím, že není uplně nejhorší a mezi kýči se najdou i kvalitní fotografie.

Reklama, fundrising a odměny
Podařilo se sehnat několik stálých reklam - převážně ve formě bannerů (ceník je k dispozici zde), které programátor serveru ChristNet.eu Pavel Brestovský pravidelně aktualizuje, a profesionálně řeší i další technické věci správy portálu. Malý příjem pro sdružení ChristNet.eu zajišťuje i liturgický obchod ve spolupráci s portálem Isidor. Účetnictví má na starosti Jirka Kula, který celoročně vyplácel odměny za odvedenou práci. Tuto práci vykonává téměř zadarmo a protože má i mnoho dalších povinností, prosíme externí spolupracovníky, čtenáře i naše dárce o trpělivost se zasláním finanční odměny za článek, potvrzení o daru či s vystavením faktury. Finanční závazky ale vždy plníme. Stejně tak se omlouváme za zastavení aktualizací knih objednaných v Knihkupectví ChristNet, které jde mimo nás a je v kompetenci především ředitele nakladatelství Sursum.

Na závěr je třeba zdůraznit, že ChristNet.eu žije především z Vašich darů (cca 70-80% příjmu), a proto Vám děkujeme, že podporujete naši práci. Návod, jak nám můžete finančně přispět, naleznete zde.