Jak  Magazín ChristNet.eu informoval, prezident Hnutí pro život v ČR Mgr. Radim Ucháč 9. ledna 2008 zaslal jménem Hnutí otevřený dopis lidoveckým senátorům Petru Pithartovi a Josefu Vaculíkovi.Ti veřejně vyjádřili svoji podporu Janu Švejnarovi  pro úřad prezidenta republiky. V dopisu se zdůrazňuje, že Klaus má v etických otázkách jasnější a přijatelnější postoje než Švejnar. Z dopisu, publikovaném na webových stránkách Res Claritatis, vyjímáme:

Přestože respektujeme odborné kvality tohoto levicového kandidáta (Jana Švejnara, pozn. red.), nelze zavírat oči před skutečností, že jeho postoje k bioetickým otázkám a k otázkám, které se týkají rodiny, jsou buď sporné nebo zcela neznámé. Na srdci nám leží zvláště jeho přístup k zavedení eutanázie - tedy úmyslného zabíjení těžce nemocných lidí (kterou by umožnil) a k adopcím dětí homosexuálními páry, které jsou pro něj přijatelné.


Na stanovisko Radima Ucháče reagoval ve středu 23. ledna prof. Halík, který ve svém otevřeném dopise prezidentovi Hnutí pro život tato tvrzení vyvrací a označuje je za pomluvu, jež je trestným činem. (podle § 206, odst. 1 Trestního zákona). Z dopisu Tomáše Halíka vyjímáme:

Vaše tvrzení, že prof. Švejnar schvaluje aktivní euthanasii - cituji: zvláště jeho přístup k zavedení eutanázie - tedy úmyslného zabíjení těžce nemocných (kterou by umožnil)) – je lživé : Prof. Švejnar se opakovaně vyjádřil zcela jednoznačně proti euthanasii.

Vaše další tvrzení, že „ adopce dětí homosexuálními páry jsou pro něj přijatelné“ je dezinterpretace jedné věty, kde prof. Švejnar mluví ve formě otázky o tom, že by se měly zvážit zahraniční zkušenosti s touto věcí, ale v žádném případě netvrdí, že by něco takového sám prosazoval.

Dále prof. Halík konstatuje, že Ucháčova lživá tvrzení poškodily nejen prof. Švejnara, nýbrž i jeho osobně:

Vaše lživá tvrzení poškodila nejen prof. Švejnara - řada obhájců stanoviska Celostátního výboru KDU ČSL k prezidentské volbě se právě na ně odvolávají jako na svůj hlavní argument – nýbrž i další osoby. Např. brněnský pravoslavný kněz Libor Halík mne na základě Vaší zprávy veřejně internetovém časopise Christnet  (na jeho diskusní části - pozn.red.) nařkl, že jsem „odpadl od Krista“, když podporuji kandidaturu prof. Švejnara, prosazujícího euthanasii atd. a dostal jsem řadu nactiutrhačných dopisů, zacházející s Vašimi pomluvami prof. Švejnara jako s fakty. Prokazatelně jste tedy poškodil i mou čest.

Tomáš Halík pak zdůrazňuje, že - patrně na rozdíl od Radima Ucháče - oba kandidáty osobně zná a zcela jednoznačně se mu právě "profesor Švejnar jeví jako mnohem bližší hodnotám křesťanství, než prof. Klaus."

V závěru svého otevřeného dopisu pak prof. Halík prezidenta Hnutí pro život Ucháče vyzývá, aby svá tvrzení doložil. Pokud nebude schopen obhájit svoje tvrzení, že Jan Švejnar  „ by umožnil úmyslné zabíjení těžce nemocných lidí“, měl by se veřejným prohlášením omluvit prof. Švejnarovi a informovat o tom všechny, koho svým prohlášením uvedl v omyl.

Celý text otevřeného dopisu Tomáše Halíka prezidentovi Hnutí pro život najdete zde (dnešní zpráva Magazínu ChristNet.eu)

Poznámka: Prof. Jan Švejnar bude tuto sobotu po 21. hodině na Radiožurnálu hostem pořadu Doteky víry, kde bude mluvit mj. o svém vztahu k víře a k etickým otázkám.