Jak  Magazín ChristNet.eu informoval, prezident Hnutí pro život v ČR Mgr. Radim Ucháč zaslal  9. ledna 2008 jménem Hnutí otevřený dopis lidoveckým senátorům Petru Pithartovi a Josefu Vaculíkovi.Ti veřejně vyjádřili svoji podporu Janu Švejnarovi  pro úřad prezidenta republiky. V dopisu se zdůrazňuje, že Klaus má v etických otázkách jasnější a přijatelnější postoje než Švejnar. "Na srdci nám leží zvláště jeho (Jana Švejnara , pozn. red.) přístup k zavedení eutanazie - tedy úmyslného zabíjení těžce nemocných lidí (kterou by umožnil) a k adopcím dětí homosexuálními páry, které jsou pro něj přijatelné, napsal ve svém otevřeném dopisu.

Na stanovisko Radima Ucháče reagoval ve středu 23. ledna prof. Tomáš Halík svým otevřeném dopisem prezidentovi Hnutí pro život, kde tato tvrzení vyvrací a označuje je za pomluvu.

Radim Ucháč pak ve své odpovědi Tomáši Halíkovi zdůraznil, že „pokud by svůj názor na obě uvedená témata pan prof. Jan Švejnar změnil a veřejně to deklaroval, jsme přesvědčeni, že výrazná část občanů ČR by tento názorový posun ocenila a přivítala.“

Prezident Hnutí pro život Ucháč pak dopisem Jana Švejnara vyzval, aby se k oběma sporným tématům – eutanazii a adopci dětí homosexuálními páry - explicitně vyjádřil.

To Jan Švejnar učinil dopisem ze závěru minulého týdne. Dopis uvádíme v plném znění.Vážený pane magistře Ucháči,
na Vaše důležité otázky mohu dnes (jak jistě chápete) odpovědět jen velice stručně: Pokud se týká eutanazie, jednoznačně stojím za svým vyjádřením v nedávném pořadu Radiožurnálu: Jsem proti eutanazii. Rozhodně bych nesouhlasil s uzákoněním úmyslného usmrcení nemocného.
Pokud se týká adopcí dětí homosexuálními páry: Jsem si plně vědom hodnoty a nezastupitelné role klasické rodiny a rozhodně bych neschválil žádný zákon ve věci adopcí, který by dříve neprošel důkladnou veřejnou celospolečenskou diskusí, v níž by se vyjádřili odborníci různých oborů (včetně teologů a církví), kde by byly objektivně zváženy zkušenosti z ostatních zemí a kde by jistě měly zaznít i Vaše argumenty. Nepovažuji se za odborníka ve všech oborech a jistě bych zvláště v tak citlivých otázkách neprosazoval stanovisko, které bych nejprve důkladně neprodiskutoval s kompetentními lidmi.
Doufám, že jsem se i v této stručné podobě vyjádřil dostatečně jasně a že má slova nezavdají příčinu již k žádným nedorozuměním či zkresleným interpretacím.
Přeji Vám i Vašemu sdružení mnoho úspěchů ve Vaší práci. Budu rád, když si s Vámi v budoucnosti budu moci o všech těchto důležitých problémech podrobněji pohovořit.
S pozdravem,
Jan Švejnar


Radim Ucháč za tuto odpověď Janu Švejnarovi dopisem poděkoval a přislíbil, že Hnutí pro život udělá „vše proto, abychom co nejdříve veřejně opravili naše původní stanovisko vycházející z LN, které Vás mohlo u některých volitelů poškodit.“

Kompletní korespondenci mezi Radimem Ucháčem a Janem Švejnarem najdete zde