V devadesátých letech se ODS profilovala výrazně liberálně. Domníváte se, že od té doby nastal ve straně posun směrem ke konzervativním hodnotám a akcentům?

Nemyslím, že by se ODS někdy v minulosti profilovala jednoznačně liberálně nebo jednoznačně konzervativně. Oba tyto pohledy jsou v ODS velmi široce zastoupeny a ODS je postavena na kombinaci těchto dvou pohledů na svět, byť si nemyslím, že by byly příliš daleko od sebe, v Čechách znamená konzervatismus a liberalismus něco jiného než v Americe. Nemyslím tedy, že by nastával nějaký výrazný posun.

V čem vidíte konzervatismus ODS?

Je to především pohled na tradiční hodnoty, například na rodinu.

Jak se díváte na roli církví ve společnosti?

To je složitá otázka. Církev je nepochybně tradiční instituce, která je důležitá pro celou řadu lidí, instituce, která pro řadu lidí zastupuje jejich světonázorový pohled, náboženská instituce. Nicméně pro některé lidi ne tak nutná a potřebná, aby ji potřebovali pro svůj vztah k něčemu na tímto světem.

Jak vidíte církev jako společenský fenomén?

Církev kvůli svému tradičnímu zastoupení v této společnosti má určitě co říct i v dnešním světě, určitě může leckomu pomoct se v tomto světě najít. Rozhodně si nemyslím, že by se jednalo o nějakou přežitou záležitost.

Ve svých aktivitách se orientujete mj. také na oblast neziskového sektoru, který byl dlouhá léta popelkou. Čím chcete tento sektor, který je z velké části tvořen církevními charitativními institucemi, podpořit?

Já se deset let, ještě v době před vstupem do aktivní politiky, věnuji přípravě některých aktivit, třeba podporujeme projekt Pomozte dětem, připravujeme každý rok velkou sbírkovou akci, letos proběhl desátý ročník. Neziskový sektor a aktivity tohoto směru vnímám jako individuální rozhodnutí se člověka pomoci něčemu veřejnému. Nemám rád pohled na občanskou společnost, neziskový sektor, který se pokouší na tuto úroveň přenášet nějaké exekutivní pravomoci, někteří se snaží jenom tím, že se prohlásí za občanskou společnost, si tím uzurpovat nějaká práva. Je to spíše vnitřní rozhodnutí každého osobně, zapojit se do podobné aktivity, a je to jakýsi bonus.

Jaký model vztahů státu a církví upřednostňujete?

Určitě z dlouhodobého hlediska by bylo dobré, kdyby se podařilo dospět do stavu odluky, s tím, že po dlouhém období komunismu to není úplně jednoduchá záležitost, nejde to udělat jedním jednoduchým krokem. Ale zákon o narovnání vztahů (nebudu říkat celý název) je krokem tímto správným směrem. Znamená to na jedné straně větší osamostatnění se církví, zbavení se závislosti v běžných provozních záležitostech a nákladech, a na druhé straně každá svoboda musí mít také podmínky a tady je tou podmínkou nutnou vyrovnání majetkových křivd. Tento zákon je výsledkem dlouholetých diskusí a jedná se o kompromis přijatelný pro všechny strany a v konečné fázi výhodný pro všechny.

Znamená to tedy, že je výhodný a přijatelný i pro ODS?

Jsem přesvědčen, že ano. I poslanecký klub ODS přijal takovéto usnesení, že tento návrh je výhodný pro všechny občany v této zemi. Výhodnost pro ODS nehledám v nějakých procentuálních vývojích preferencí, pro mě je důležité sledovat zájem společnosti.

Přece jen se ale v ODS ozývají námitky, že zákon jde za rámec dosavadních restitucí, například od poslance Vlastimila Tlustého nebo poslankyně Miroslavy Němcové. Domníváte se, že zákon ve sněmovně projde?

Pevně věřím, že ano, je to vládní návrh, na kterém se koalice a vláda shodla. My jsme o tom jednali na poslaneckém klubu a závěrem je usnesení, které jsem zmínil.To je názor drtivé většiny poslaneckého klubu. To, že ODS je velká strana s různými názorovými proudy a různými pohledy, je logické a správné, nicméně jsem pevně přesvědčen, že jako doposud vždycky se na závěr domluvíme na společném stanovisku. Nikdo, ani někteří z mých kolegů, kteří občas vyjadřují nějaký odlišný názor, nezpochybňuje podstatu tohoto řešení. Spíše se bavíme o detailech, dobách, termínech a podobně. Považuji tuto věc za důležitou součást koaliční smlouvy a programového prohlášení této vlády a pevně věřím, že se tento zákon podaří přijmout. Když říkám, že ten zákon je výhodný pro občany České republiky, je výhodný například i pro municipality. Jeho efekt bude nejen v morální rovině, v rovině vyrovnání státu a církve, v rovině role církve ve státu, ale i v každodenním praktickém životě, kdy dojde k výraznému uvolnění dnes zablokovaných majetků v obcích, takže obce, města a kraje se budou moci výrazně rozvíjet.

Pojďme ještě k etickým otázkám. Prezident Klaus odmítl podepsat zákon o registrovaném partnerství. Jak se na tuto věc díváte Vy?

Já jsem v této oblasti spíše liberál. Nelíbilo se mi, jak se tohoto tématu ujala ve své době politická reprezentace sociální demokracie, kdy se z toho udělalo téma stranické – poslanci ČSSD museli hlasovat pro tento zákon. Myslím, že se jedná o věc velmi osobního rozhodování, kde by neměly platit žádné politické „befely“. Obecně jsem přiznivcem liberálního přístupu k této věci – tzn. s registrovaným partnerstvím, se soužitím osob stejného pohlaví, nemám žádný vnitřní problém, snažím se být v těchto věcech velmi tolerantní. I když jsem na závěr pro přehlasování prezidentova veta nehlasoval, tak to byla spíše reakce na zpolitizování ze strany ČSSD. Co však odmítám, je posouvání těchto témat do nějakých dalších kroků. Pro mě je to technické řešení, které není na úrovni manželství, ale je to technické řešení pro osoby stejného pohlaví, kteří jsou v nějaké životní situaci a chtějí si vyřešit své technické vztahy a majetkové otázky. Co je pro mě nepřijatelné, je nabourávání institutu rodiny, tzn. například možnosti adopce dětí homosexuálními páry.

Co soudíte o otázce eutanasie, kterou otevřel poslanec ODS Boris Šťastný?

Především si myslím, že nás čeká ještě hodně práce v oblasti zdravotnictví, v oblasti například sociálních ústavů a podobných témat. Myslím, že na otázku eutanasie je příliš brzy, mám s možností usmrtit někoho veliký problém, byť samozřejmě chápu velmi složitou, krizovou situaci některých lidí. Ale dříve, než se pustíme do uvažování, zda situace je opravde neřešitelná, tak bych rád věnoval hodně pozornosti řešení. Lékařská věda se intenzivně vyvíjí, je nutné se věnovat tématu bolesti, paliativní medicíně, to všechno je předřazeno této diskusi.

Pocházíte z Brandýsa nad Labem - Staré Boleslavi. Co pro Vás znamená genius loci tohoto města?

Je to samozřejmě velmi silné místo, kde se střetává řada zajímavých historických skutečností a osobností a vévodí tomu téma Václava ve Staré Boleslavi, byť se snažili v minulém režimu tuto vzpomínku potlačit.

A zcela na závěr: Jak se díváte na osobnost Ježíše Krista?

(Pauza). To je složitá otázka. Dívám se na to jako na tradiční hodnotu, na které je do značné míry tato civilizace postavena. Mohli bychom se bavit dlouho o pohledu na svět, o víře a podobně, ale na to není jednak prostor, a jednak je to hodně intimní záležitost. Čili pro mě jako politika je to především hodnota, na které stojí tato civilizace.

Rozhovor proběhl 17. dubna v Poslanecké sněmovně PČR

Foto autor