Setkali se ve vlaku katolický kněz a židovský rabín. Ten se zvídavě ptal na katolické reálie a posléze vznesl dotaz:

„Jaká možnost budoucí kněžské kariéry vás čeká?“

Kněz ochotně odpověděl: „Nu, jestliže věci půjdou dobře, stanu se jednou monsignorem.“

„A co pak?“ pokračoval židovský bratr.

Kněz zaváhal a pak řekl: „Jednou se možná stanu biskupem.“

„Dobrá, a co pak?“ vyzvídal rabín.

Chvilka mlčení. „Jestli budu hodně pracovat a osvědčím se, pak bych se snad mohl stát arcibiskupem.“

„A pak?“ dotíral žid.

Kněz váhavě odpověděl: „Pokud bych opravdu hodně pracoval a měl notnou dávku štěstí, pak by byla jistá možnost, že bych se stal kardinálem.“

„A pak?“ opět zopakoval kolega.

Se špatně skrývaným hněvem kněz procedil mezi zuby: „ No, se spoustou štěstí a po velké dřině, pokud budu ve správný čas na správném místě a budu hrát správnou politickou hru, tak bych mohl teoreticky být jednou zvolen papežem.“

„A pak?“ ptal se vytrvale dále rabín.

„To snad není pravda,“ vykřikl rozlícený kněz. „Kým bych se podle vás ještě měl stát, snad samotným Bohem?“

Rabín nevzrušeně poznamenal: “Také jsem u nás jednoho takového měli.“

Zdroj: Beliefnet