Vážený pane místopředsedo,

děkujeme vám za za vaši reakci na náš otevřený dopis Celostátnímu výboru KDU-ČSL, i když nebyl odpovědí KDU-ČSL, ale pouze vaším soukromým názorem. S reakcí na něj jsme čekali, neboť jsme předpokládali, že KDU-ČSL bude na náš otevřený dopis reagovat, ovšem nestalo se tak.

Přes délku vaší odpovědi jsme v ní marně hledali konkrétní vyjádření ke konkrétním návrhům uvedeným v našem původním dopise. Místo toho se v ní věnujete věcem spíše okrajovým. Musíme tedy trvat na tom, že pokud KDU-ČSL nevyužije současnou výjimečnou situaci k hmatatelným výsledkům, může těžko čekat ve volbách naši podporu.

Na to, že se nejedná o nerealistická očekávání, ani o „vzbuzování falešných představ u eticky citlivé veřejnosti“, ukazuje úspěšný tlak KDU-ČSL na ekonomické aspekty zdravotnické reformy. Musíme tedy opakovat to, co bylo uvedeno v závěru našeho původního dopisu: „Za vrcholně nemravné a pokrytecké bychom naopak považovali, pokud by KDU-ČSL souhlasila s oddělením projednávání Zákona o specifických zdravotních službách od ostatních zákonů zdravotní reformy a to i tehdy, když by pak hlasovala a veřejně vystupovala proti přijetí tohoto zla.“

Ekonomické snahy KDU-ČSL mají bezesporu svou cenu. Ovšem kvůli zavedení poplatků 30 Kč jen stěží začne umírat byť jen několik lidí denně (ve srovnání se 70 dětmi usmrcenými denně před narozením).

Aby diskuse o méně podstatných bodech neodváděla řeč od hlavního tématu – požadavku na prosazení šesti základních bodů - uvádíme několik poznámek v příloze.

V úctě Mgr. Radim Ucháč prezident Hnutí Pro život ČR

Poznámky k jednotlivým bodům v dopise Davida Macka

„Hnutí Pro život ČR totiž volí tradičně agresivní styl…“ – Respektujeme váš názor na naši práci, i když jej pokládáme za poněkud zúžený. Hnutí Pro život ČR je k metodám práce tolerantní a podporuje jakoukoli osvětovou činnost, která je v souladu se zákony naší země - ať už je orientována realisticky a ukazuje hloubku zla, nebo krásu a důstojnost stvoření, aniž si osobuje právo tvrdit, že pouze jeden způsob osvěty je ten správný, který všechny osloví. Jen škoda, že pisatel ve své reakci zapomíná na tisíce hodin členů Hnutí Pro život ČR věnovaných praktické pomoci ženám v tísni, adopcím (i postižených a nechtěných dětí), skutečnosti, že Hnutí Pro život ČR jako jediná organizace u nás provozuje bezplatnou celostátní telefonickou linku pomoci ženám čekající nečekaně dítě atd.

„Jako asistent poslance jste byl přitom, když poslanci KDU-ČSL před pěti lety předložili návrh zákona, který měl chránit nenarozené pomocí trestního práva. Tento pokus v důsledku přispěl ke zhoršení postoje veřejnosti.“ - Zaprvé se nejednalo pouze o návrh KDU-ČSL. Zadruhé průzkumy veřejného mínění, preference KDU-ČSL ani statistika umělých potratů vámi zmiňované zhoršení postoje veřejnosti nezaznamenaly. Naopak přístup k současné praxi umělých potratů se mění a na obranu postoje pro život se přidávají i některá mainstreamová média (MF Dnes a další).

„Jsem se letos rozhodl otevřít veřejnou debatu pod heslem…“ - Jakékoli debaty jsou jistě cenné, avšak vést debaty přísluší především neziskovému sektoru. Role politických stran spočívá v oblasti legislativy - hledání konsensu politického a ne odborného. Jestliže tuto roli nedostatečně plní, rezignují tím na své přirozené poslaní. Navíc KDU-ČSL jako politická strana nevyjádřila podporu ani této vaší soukromé iniciativě (přicházející po dlouhých pěti letech).

„Vaše tvrzení, že v oblasti ochrany života a rodinné politiky KDU-ČSL nic podstatného neprosadila, nelze nazvat jinak, než lží. Stačí jen letmo připomenout utajené porody, urychlení adopcí.“ - Je otázkou, zda toto tvrzení vyplývá pouze z Vaší neinformovanosti. Utajené porody a zrychlení adopcí byly přece navrženy jako doprovodné iniciativy k návrhu zákazu potratů již v roce 2003. Tedy před pěti lety (!) a v přímé souvislosti s iniciativou, která dle Vás tématu ve veřejnosti i na politické scéně údajně uškodila.

“Razantní zvýšení rodičovského příspěvku slevy na daních…“ - Nejednalo se tehdy o společný předvolební krok vedený ČSSD za podpory KDU-ČSL? I když tato iniciativa rodinám pomohla, v žádném případě se nejednalo o nějaký koncepční bod rodinné politiky. Navíc v současné době byl příspěvek (za asistence KDU-ČSL) znovu redukován, a to včetně odbourání jednoznačně pro-rodinného společného zdanění manželů.

„Průkopnické kroky v oblasti obecní a krajské rodinné politiky (rodinné pasy, finanční úlevy pro rodiny s více dětmi…“ – Zkusil jste se na přínos takových opatření zeptat několika skutečných rodin s více dětmi? V dnešní době se v okamžiku narození dítěte propadá většina rodin do státem definované bídy a stává se kandidátem pro sociální síť státu, která by měla fungovat jako záchranná v případě nouze. S každým dalším dítětem se životní úroveň rodin výrazně snižuje a vzdaluje od průměru společnosti. Tato situace byla uměle vytvořena a nadále je udržována velmi špatnou daňovou politikou (nárůst nepřímých daní na úkor přímých atd.) a sociální politikou státu, který zvýhodňuje patologické a sobecké chování. Je všeobecně známo, že se dnes ekonomicky nevyplatí založit a udržovat klasickou rodinu a velké procento občanů toho využívá, přestože deklarují podporu hodnot klasické rodiny. Tváří v tvář tomuto dlouhodobému trendu o politicko-ekonomickou likvidaci rodin lze těžko chápat podporu volno-časových aktivit (např. rodinné pasy) jako koncepční rodinnou politiku! Mít levnější vstupenku do ZOO nebo Aquaparku je jistě milé, ovšem zdravé rodiny s dětmi dnes kvůli ideologicky špatným zákonům řeší zásadní existenční problémy.

„Zakládání komisí pro rodinu…“ – Ano, to může být přínosné, ovšem nic nevypovídá o tom, že by KDU-ČSL mělo dlouhodobou a střednědobou koncepci rodinné politiky.

„Žádný seznam dalších pozměňujících návrhů v paragrafovém znění od Vás vedení KDU-ČSL neobdrželo.“ – Seznam bodů byl zaslán mj. hlavnímu vyjednavači KDU-ČSL panu Carbolovi. Byl zveřejněn také na stránkách Hnutí Pro život ČR jako příloha původního otevřeného dopisu.

„Naše angažovanost v oblasti zdravotnické reformy navíc není nějakým politickým handrkováním, ale mj. důsledkem hájení práv sociálně slabých skupin na ochranu zdraví. To má přece samo o sobě rovněž velkou hodnotu.“ – Jistě to má hodnotu. Ovšem kvůli zavedení poplatků 30 Kč jen stěží začne umírat byť jen několik lidí denně (ve srovnání se 70 dětmi usmrcenými denně před narozením). Tváří v tvář této realitě je činnost KDU-ČSL za posledních pět let v této oblasti více než skromná.

„Je mi líto, že vzbuzujete u eticky citlivé části veřejnosti falešné představy a nereálná očekávání …Jako asistent poslance jste mohl poznat, jaká je u nás politická realita a jaké možnosti mají v Parlamentu křesťanští demokraté. Vaše zjednodušující a hrubě zavádějící tvrzení proto na rozdíl od jiných není možné omlouvat nedostatečnou informovaností.“ - Právě proto, že jsme měli možnost poznat politickou realitu Poslanecké sněmovny a činnost KDU-ČSL zevnitř, je nám zcela jasné, že uvedené požadavky mají zcela reálnou možnost prosazení – samozřejmě za předpokladu, že by byly ze strany KDU-ČSL vyžadovány.

Články v rubrice Areopag vyjadřují osobní názory autora. Nadpis redakční.

Související diskuzní forum