Na přelomu roku se sešlo více než 40 tisíc mladých křesťanů na 31. novoročním setkání komunity Taizé v belgickém Bruselu, a to od 29. prosince do 2. ledna. Shromáždili se ve dvou halách výstaviště a také ve 180 evangelických, katolických a pravoslavných kostelech k modlitbám, písním a přednáškám.

V administrativním centru EU bylo v popředí téma Evropy. Proto se konalo například setkání s vicepresidentem Evropské komise Jacquem Barrotem na téma Evropa, společenství hodnot, pohostinné společenství.

"Úsilí o mír a smíření v lidské rodině je nesmazatelně zapsáno do základů povolání komunity Taizé, jejíž "pouť důvěry na zemi" shromáždila již několik generací mladých lidí všech světadílů. Čtyřicet tisíc mladých lidí, kteří se sešli od 29. prosince do 2. ledna v Bruselu při další etapě této pouti, chce oživit intuici a entusiasmus, které provázely počátky evropského společenství: konkretizovat smíření vzájemným sdílením zdrojů a specifik," píše se v poselství Evropské unii ze setkání.

Účastníci setkání před bruselským Atomeem

Papež Benedikt XVI. ve svém pozdravu mladým lidem zdůraznil, že Bůh potřebuje víru mladých, jejich kreativitu a akčnost. Má důvěru v to, že mladí lidé objeví, jak lze rozšiřovat naději tím, že nasadí svůj život ve světě, v němž je tolik chudoby, nespravedlnosti a konfliktů.

K mladým promlouval každý večer představený komunity bratr Alois.Tváří v tvář finanční krizi vyzval k solidaritě s chudými. Křesťané mohou být jednoduchým životním stylem znamením pro svět.


Bratr Alois při promluvě

Evropský komisař pro kulturu, Slovák Ján Figel, zdůraznil, že EU se musí více zohlednit potřeby mladých. Podle názoru předsedy Komise biskupských konferencí EU biskupa Adriana van Luyn, je politika EU příliš určována národními zájmy. Je třeba, aby se pracovalo pro společné dobro celé Evropy, řekl při bruselském setkání.

Setkání pozdravil i dlouholetý přítel zesnulého bratra Rogera belgický kardinál Danneels. "Je nás na této planetě více než 6 miliard a Bůh nás žádá, abych na ní žili společně," řekl v úvodu své promluvy. "Často se nám to nedaří. Ale dnes večer se Bůh na nás dívá a raduje se. Ano, Bůh se raduje z toho, že může vidět tento živý příklad nového lidstva, jímž jsme. Čtyřicet tisíc mladých se se sešlo v modlitbě, tichu a míru. Ano, dnes večer se Bůh usmívá," oslovil 30. prosince mladé kardinál.

Při příležitosti bruselského setkání oznámil bratr Alois, že komunita z Taizé nechá v Číně vytisknout milion Biblí, aby podpořila tamní křesťany. Ve městě Nanjing bude vytištěno dvě stě tisíc celých Biblí (SZ i NZ) a rovněž osm set výtisků Nového zákona se Žalmy. Poté budou Bible šířeny postupně po celé zemi. Bratr Alois zdůraznil, že Boží slovo nás sjednocuje přes všechna rozdělení. Sjednocuje nás také přes hranice s lidmi, kteří žijí daleko od nás. "Radujeme se z toho, že můžeme dát takovéto znamení o této jednotě s křesťany v Číně," řekl představený komunity.

Novoroční setkání mladých pořádá komunita z Taizé již od roku 1979 pokaždé v nějakém evropském velkoměstě. Příští setkání se má konat v polské Poznani.

Kvůli tomu také přijel do Bruselu poznaňský arcibiskup Stanislaw Gadecki a s ním rovněž 9 tisíc polských účastníků

Podle agentury IDEA a webu komunity Taizé zpracoval Jan Uhlíř.

Foto: www.taize.fr